Beskylder ordføreren for korrupsjon

Det er fremsatt korrupsjonspåstander mot ordføreren i Malvik.

Under møtet i kontrollutvalget i Malvik mandag la ett av medlemmene, Erling Foss (H), fram et brev han hadde mottatt og som inneholdt mistanke om at ordføreren i Malvik, Ingrid Aune (AP), kunne være korrupt.

Kontrollutvalget fikk brevet utdelt i møtet og sekretær for kontrollutvalget Arvid Hanssen anbefalte utvalget å ikke realitetsbehandle innholdet i brevet før kontrollutvalgsekretariatet fikk vurdert brevets innhold.

Opptrådt i reklame

Torkel Ystgård (SP) i kontrollutvalget sa under behandlingen av saken at det var snakk om et brev som reiste korrupsjonsmistanke mot ordfører i og med at hun hadde figurert i en annonse for avisa Bladet og på den måten kunne ha mottatt en utilbørlig fordel i form av betaling eller andre ytelser.

Videre ble det under utvalgets behandling snakket bare kryptisk om brevets innhold.

– Vi må vurdere om det er en sak vi må vurdere, konkluderte Torkil Ystgaard (SP) uten å si noe om innhold i det utdelte brevet.

Kontrollutvalget vedtok å vurdere brevet til neste møte.

Alvorlige påstander

Leder av kontrollutvalget, Randi Eikevik (FM) ville i utgangspunktet ikke si noe om innholdet og påstandene i brevet.

– Brevet gikk ut på at det kunne tyde på at det har vært en forskjellsbehandling av medier etter at ordføreren hadde medvirket i en reklameannonse for avisa Bladet, sa Eikevik.

– Nå må vi heller være ærlige og si at brevet inneholder beskyldninger om korrupsjon mot ordføreren vår, sa Jahn Harry Kristiansen (AP)

– Det er veldig alvorlige påstander og derfor er det riktig at sekretariatet får se på saken før vi kan ta stilling til den, sa han.

Skal ta en vurdering

Både medlemmene og sekretæren i kontrollutvalget ønsket å hemmeligholde brevet inntil videre.

Møtesekretæren har protokollført at utvalget har mottatt brevet og det er ikke sagt noe om at dets innhold er unntatt offentlighet.

– Sekretariatet skal se på brevet og ta en vurdering av innholdet før vi konkluderer med hva vi skal gjøre. Utvalgets neste møte er 21.august, men det kan hende at alvorlighetsgraden tilsier at kontrollutvalget må innkalles før dette, sier Arvid Hanssen i Konsek som er kontrollutvalgets sekretær.

Kontrollutvalgsleder Randi Eikevik (FM) ønsket å utdype litt uten å fortelle konkret om innholdet.

– Det er vanskelig i forhold til å konkludere på innholdet. Det synes vi som kontrollutvalg at vi trengte hjelp til. Det får vi og skal behandle det i neste møte. Men og dermed si at saken er unntatt offentligheten er jeg usikker på, sa Eikvik.

– Vi har fått ett brev, og det mener jeg må behandles på samme måte som om det var kommet til postmottaket i kommunen, sa Eikevik.

Svarer senest onsdag

Malviknytt.no har vært i kontakt med ordfører Ingrid Aune som på sms svarer at hun er opptatt mandag kveld og tirsdag, men satser på at hun vil se på henvendelsen en eller annen gang i løpet av tirsdag/onsdag.