Spør om regler ved inhabilitet

Kommunestyrerepresentant Anders Frost Nordhaug (H) spør AP-ordfører Ingrid Aune om hvilke regler og rutiner som finnes for inhabile representanter som skal forlate et politisk møte.

«Vi kommunerepresentanter er av og til erklært inhabil i saker som tas opp i kommunestyret, eller i politiske utvalg. Det jeg imidlertid ser er at det er litt ulik praksis på om den inhabile representanten forlater salen, eller setter seg på publikumsplassene.

I siste kommunestyremøte 29.05.2017 fikk vi et eksempel på at gruppelederen for Høyre, Eva Lundemo forlot salen, og gikk ut på gangen, mens gruppelederen for Arbeiderpartiet, Bernt Ole Ravlum, ble oppfordret fra ordførerens talerstol å sette seg blant publikum.

Basert på noen saker i ARESAM hadde jeg uansett tenkt å ta saken opp til dagsorden i ARESAM, noe jeg også gjorde på møte 31.05.2017 uten å få annet svar enn at det sikkert var greit.

Ingen kjente til at det var noen regler som sa noe om dette, og at de egentlig blir likestilt med andre tilhørere som har spesiell interesse i en sak.

Jeg vil gjerne påpeke at jeg ikke er ute etter å ta person her, men heller belyse en sak, det er greit å få rutiner på.

Min personlige mening er nok at det kan være greit om den inhabile politikeren forlater salen helt, da noen kan føle det ubehagelig å diskutere saken med en politisk kollega som er direkte involvert til stede under diskusjonen.

Jeg ser at vi kan oppleve noe av det samme med innbyggere og interessenter som helt klart kan høre på en sak i salen, men vi politikere kan likevel har rutiner som gjelder oss.

Jeg spør derfor:

1. Er det noen regler og rutiner som regulerer hvorvidt en inhabil politiker, fysisk skal forlate salen?

2. Dersom det er opp til interne rutiner. Bør vi vedta en intern regel som sier at inhabile politikere fysisk skal forlate salen?

Dersom det ikke er noen klare regler og rutiner som regulerer dette ønsker jeg en generell debatt rundt behovet for å regulere dette, og er det ikke en relativt enighet rundt dette fra talerstolen, ønsker jeg gjerne å ta opp til votering hvorvidt vi skal lage en regel som sier at «En inhabil representant skal fysisk forlate møte så lenge saken han er erklært inhabil i, er til behandling». skriver Frost Nordhaug (H) i et brev til ordfører Ingrid Aune (AP).

Brevet er offentlig og ført i Malvik kommunes postjournal.