Lederens dobbeltstemme sikret festivalstøtte

Utvalg for oppvekst og kultur (OPKU) vedtok å gi 15.000,- til Arbeiderfestivalen i Hommelvik.

På grunn av forfall måtte lederen av OPKU, Trond Hoseth (AP), benytte sin dobbeltstemme for å få flertall for festivalstøtten.

Opposisjonen hadde fremmet forslag om å bruke midlene (kr 15.000,-) til den kulturelle spaserstokken på Hommelvik og Vikhammer Helsetun, men ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Søknaden lå ved en annen sak

Det var under behandlingen av saken som i utgangspunktet handlet om en gjennomgang av dagens støtteordninger til lag og organisasjoner knyttet til drift, at søknaden om støtte til Arbeiderfestivalen ble vedtatt.

Les mer her.

Forslaget gikk på at det skal vurderes nye ordninger innen arrangementsstøtte, kulturstipend og idrettsstipend. Etter høringsrunde med involverte brukere legges dette frem for utvalg for oppvekst og kultur i oktober 2017.

Mange forfall til møtet

Protokollen fra møtet viser at av utvalgets sju faste medlemmer, hadde fire meldt forfall eller ikke møtt.

Følgende hadde meldt forfall: Vigdis M. P. Marthinsen (H), Terje Talsnes (AP) Kristin Strandheim (AP) og Arve Hepsø (KRF).

Som varamedlemmer stilte Ketil Sivertsen (SP) for Terje Talsnes (AP), Anne Grete Thorstensen (PP) for Arve Hepsø (KRF) og Eva Lundemo for Vigdis M.P. Marthinsen (H). Det møtte ingen vararepresentant for Kristin Strandheim (AP).

Av de faste medlemmene hadde Trond Hoseth, leder (AP), Maren Hammer Ness (AP) og Bjørn Edgar Kyllo (FRP) møtt.

Måtte bruke dobbeltstemme

Under behandlingen av saken og innstillingen om at Arbeiderfestivalen i Hommelvik 2017 tildeles kr. 15.000 i tråd med søknad og tidligere praksis, ble det reist et motforslag, som ble signert av Eva Lundemo (H), Anne Grethe Thorstensen (PP) Bjørn Kyllo (FRP)

– Siste setning i rådmannens forslag strykes: «Arbeiderfestivalen i Hommelvik 2017 tildeles kr. 15000,- i tråd med søknad og tidligere praksis»

– Forslag ny siste setning: «Den kulturelle spaserstokken tildeles kr. 15000,-, som skal prioriteres i aktiviteter og dagtilbud ved Hommelvik og Vikhammer helsetun»

Under votering ble rådmannens innstilling, unntatt siste setning, enstemmig vedtatt.

Siste setning av rådmannens innstilling ble satt opp mot endringsforslag fra Lundemo, Thorstensen og Kyllo.

Der ble voteringen 3 for og 3 mot endringsforslaget.

Leder for OPKU, Trond Hoseth (AP) benyttet da sin dobbelstemme slik at stemmetallet ble 4 for rådmannens innstilling og 3 for endringsforslaget.

Hoseth (AP), Hammer Ness (AP) og Sivertsen (SP) stemte for rådmannens innstilling og innvilget Arbeiderfestivalen i Hommelvik 2017 kr 15.000 i tråd med søknad og tidligere praksis.

Du kan lese hele protokollen og saksframlegg på Malvik kommunes nettside (ekstern lenke).