Hjertedag på Saksvik

Lørdag er det Sommermarked hos Milde Mathilde & Drillpikene på Saksvik.

Dit kommer ulike utstillere, spåkone, syngende kvinnekeng med flere og i tillegg til gode tilbud i butikken er det åpen cafe og uteservering.

På tunet vil det være flere utstillere med forskjellige produkter og en spesiell dugnad til inntekt for hjerteavdelingen på St.Olav.

Det er et lite loppemarked som i korte trekk går ut på at det settes opp tomme klesstativ hvor folk kan komme og fylle på brukte (rene/hele) klær som skal selges til den prisen kundene selv setter. Det er lov å betale med hjertet.

All inntekt går til hjerteavdelingen på St.Olavs Hospital i Trondheim og Sommermarkedet varer fra klokken 11 – 16 på lørdag.