Tolv nye foretak i mai

Registrene i Brønnøysund viser at det i mai ble etablert tolv nye foretak i Malvik.

Her finner du oversikten over disse, hvem som står bak og i hvilke bransjer de skal drive.

Enkeltpersonforetak

T-A HAGENS MONTASJE

Dalsvingen 21
7560 VIKHAMMER

Innehaver: Thor Aksel Hagen, innenfor montasje av 48 volt elektroutstyr for telenettet.

MARIA MELHUS

Rønningsvegen 23
7560 VIKHAMMER

Maria Melhus i bransje renhold i private hjem.

MISTER FALK-LARSSEN GARAGE

Saxe Viks veg 3A
7562 SAKSVIK

Innehaver: Bjørn Falk-Larssen

Internettsalg av friluftsartikler. Konsulenttjenester innen friluft.

MONTASJE OG UTLEIE RUNE KORSVOLDLIEN

Smiskaret 79
7563 MALVIK

Innehaver: Rune Korsvoldlien

Virksomhet/bransje: Montasje av innredninger og snekkerarbeid. Utleie av verktøy og utstyr. Produksjon av andre byggingsartikler.

TORE AAVIK

Jamthaugvegen 53
7562 SAKSVIK

Innehaver: Tore Aavik

Virksomhet/bransje: Transport og håndtering av retur flasker.

Aksjeselskap

VERKLAND HOLDING AS

C/o Vebjørn Verkland
Forbordvegen 294
7560 VIKHAMMER

Investere og eie aksjer i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Styrets leder: Vebjørn Verkland, styremedlem Anny Nesse Verkland.

TACRO AS

Høgåsen 2
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Arve Eilif Aspli

Vedtektfestet formål:

Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder  investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet,  fast eiendom og annen virksomhet beslektet med dette.

Virksomhet/bransje:

Å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom og annen  virksomhet beslektet med dette.

DICAM AS

Svehøgda 25
7550 HOMMELVIK

Kontaktperson: Jacobus Johannes Maria Koreman

Vedtektfestet formål:

Utvikle bedrifter ved å tilføre fonetisk og språkteknologisk kunnskap og kapital. Selskapet kan også eie aksjer i andre selskap.

Virksomhet/bransje:

Være eieren av aksjer i et annet selskap (foreløpig navn: Sounds Good AS) som utvikler og selger app for andre språksopplæring i flere  språk, spesielt uttaletrening.

INGRIDTJØNNA EIENDOM AS

Fagottvegen 7
7560 VIKHAMMER

Daglig leder/ adm.direktør: Magne Svendgård

Vedtektfestet formål: Kjøp, salg og opparbeiding av tomter.

WEBITZ AS

Vuluvegen 1
7563 MALVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Allan Rødfjell

Vedtektfestet formål: Konsulenttjenester innenfor salg og markedsføring av produkter og  tjenester på internett.

PROFFSERVICE TRØNDELAG AS

Liavegen 79
7550 HOMMELVIK

Kontaktperson: Martin Moan Velva

Vedtektfestet formål: Rehabilitering av bygninger, samt vaktmestertjenester og annen  lignende sevicetjeneste, samt hva hermed står i forbindelse, herunder  å delta i andre selskaper.

Andre juridiske enheter

VENUS BELLE UNGDOMSBEDRIFT

Organisasjonsform: Annen juridisk person

Forretningsadresse: Malvik videregående skole, 7560 VIKHAMMER

Kontaktperson: Ellen Birgitte Tryti

Virksomhet/bransje:

Utføre fantasisminke og andre skjønnhetsoppdrag på barn og voksne.  Jobber på kjøpesenter og med lag/organisasjoner. Hensikten er å spre glede i hverdagen.