Nå starter byggingen

Byggingen av Sveberg Handel og Næringspark starter i disse dager.

Det betyr at vel 220 dekar næringsareal nå er fradelt fra seks ulike eiendommer.

Sveberg Handels- og Næringspark får en strategisk god beliggenhet knappe 20 km øst for Trondheim og 15 km vest for Stjørdal.

Har solgt en tredjedel

Nå skal ny vei skal bygges fra Svebergkrysset inn til området og steinmasser fra veibyggingen  skal  benyttes til planering av tomter.

– Entreprenør for utbygging av vei, vann og kloakk er Brødrene Bjerkli AS, forteller Kirsten Setsaas i Creto Megling til Malviknytt.no.

– Vel 70 daa er solgt og prosjektet igangsettes nå i månedsskiftet mai/ juni 2017.

Da skal ny infrastruktur for 60 millioner bygges som etter hvert skal overtas av Malvik kommune.

Det legges nytt vann og avløp Midtsand og det bygges 1,7 km ny Vuluvei med kommunal standard og med separat gang og sykkelvei.

– Det vil bli tatt ut ca. 100 000 kubikkmeter fjell i skjæringen fra Svebergkrysset og inn til jordet for planering av solgte tomter, og det beregnes ca 8 måneder til tomteeiere kan starte byggearbeidet på sine tomter.

– Det er beregnet ca 13 måneder fra byggestart at infrastrukturen er ferdigstilt, forklarer Setsaas.

 Området skal benyttes til kontor og industri samt plasskrevende handels- og tjenestevirksomhet. Kjøpesenter inngår ikke i formålet.

Vikaune og Maxbo

Vikaune Næringspark er den største tomtekjøper og har kjøpt ca. 35 daa for egen bruk og for utleie til andre. I tillegg har GTTK Eiendom AS  ( AC Senteret ), Bulls AS, Sveberg Næringstomt  AS, Gjøen Eiendom AS bygger for Max-bo Hommelvik og Vullu Eiendom AS kjøpt eiendommer i handels- og næringsparken.

Det er Creto Megling som har i oppdrag å selge tomter i området, og så langt er det første jordet samt en mindre tomt mot Stav solgt.

– Tomter på størrelser fra ca. 10 daa fradeles og vi er i dialog med flere potensielle nye kjøpere, forteller Kirsten Setsaas i Creto Megling.

Utgyggingsselskapet som står bak eies av tre lokale investorer som er Olav Løvseth, Egil Glørstad og Per Christian M Pedersen.

I tillegg til disse er det to investorer fra Trondheim; Lord Eiendom v/Øyving Antonsen og NHP v/Øyvind Christensen.

Illustrasjon: Creto Megling AS