Sykefraværet går ned

Det totale sykefraværet for Malvik kommune fra januar tom. april 2017 var på 9,5 prosent, det viser tall som i dag er lagt fram for Administrasjonsutvalget i Malvik kommune.

Tallet er 0,7 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2016.

Fortsatt er det over 10 % sykefravær i virksomhetene knyttet til Helse, velferd og Oppvekst.

Det laveste sykefraværet i perioden hadde virksomhet teknisk med 3,3 prosent, de hadde i tilsvarende periode i 2016 et sykefravær på 6,3 prosent, altså en nedgang på 3 prosentpoeng.

I samme periode hadde for øvrig helse og velferd et sykefravær på 13,6 prosent, eiendomsservice 11,7 prosent, rådmann og støtte 10,4 prosent og oppvekst 7,8 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2016 viser dette at helse og velferd og rådmann og støtte hadde en økning på henholdsvis 0,5 og 2,1 prosentpoeng, mens eiendomsservice og oppvekst hadde en nedgang på 1,6 og 1,2 prosentpoeng.

Korttidsfraværet på 1-16 dager ligger i perioden på 2,4 prosent, som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng for samme periode i 2016.

Med unntak av oppvekst og helse og velferd har det egenmeldte fraværet på 1-8 dager økt, mens nedgangen ligger i det legemeldte korttidsfraværet. Sykefravær 1. tertial 2017 I årets første tertial var sykefraværet på 9,5 prosent, dette er det laveste sammenlignet med tilsvarende tertial siden 2013.