Ikke krev inn eiendomsskatt

Foreslår at tredje termin av e-skatten ikke kreves inn.

I følge rådmannen i Malvik kommune har skatteinngangen til kommunen økte med hele 40,8 millioner kroner fra 2015 til 2016. Dette mener vi i Malvik Høyre er regjeringens fortjeneste, og ikke minst er det innbyggerne i Malvik – nettopp skattebetalerne sin fortjeneste, skriver gruppeleder for Høyre, Eva Lundemo i en pressemelding.

En god kommuneøkonomi vil selvfølgelig gagne innbyggerne, og det vil bidra til at Malvik kommune blir en enda bedre kommune både bo og jobbe i.  

I følge KS (Kommunenes sentralforbund) er det viktig å være klar over at denne merskatteveksten Malvik kommune hadde i 2016, ga ekstra inntekt bare for året 2016. Dette vil i liten grad påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og årene fremover.

Malvik Høyre har et klart mål om at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har programfestet at vi har til ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig, heter det i pressemeldingen.

Vil ikke kreve inn siste termin

Da KS mener tilsvarende merskattevekst ikke kan forventes fremover, anser vi i Malvik Høyre det ville vært direkte uansvarlig, på bakgrunn av regnskapet for 2016, og skulle foreslå en avvikling av eiendomsskatten i Malvik kommune på dette tidspunktet.

Men vi syntes uansett innbyggerne – ja, nettopp skattebetalerne i kommunen skal få en aldri så liten ekstragevinst av denne økte skatteinngangen, og vil derfor foreslå følgende i Formannskap, den 6. juni 2017: 

– Eiendomsskatten siste termin i 2017 skal ikke kreves inn. 
Vi håper selvfølgelig at et enstemmig Formannskap støtter dette forslaget, og selv om det ikke er en avvikling av det omtaler som en usosial skatt, håper vi innbyggerne ser på dette som en aldri så liten påskjønnelse. For vi i Malvik Høyre mener det er riktig at skattebetalerne — ja, innbyggerne i Malvik kommune skal merke den økte skatteinngangen kommunen har hatt i 2016, skriver Malvik Høyre i en pressemelding.