Ber rådmannen ta en annen vei

Et samlet utvalg for Areal og samfunnsplanlegging vedtok onsdag å stoppe saken om ekspropiering av areal til fortau langs Nessvegen i Hommelvik.

Dette fremgår av protokollen etter dagens møtet.

Vedtaket, som også er innstillingen til Formannskapets møte 6.juni, ble slik:

1. Prosessen vedr. ekspropriasjon i sak 24/17 stoppes.

2. Rådmannen bes finne en løsning som ikke innebærer ekspropriasjon.

3. Mulige løsninger kan være ensveiskjøring, eventuelt vurdere smalere fortausbredde.

Les også: Vil bygge fortau i Hommelvik mot grunneiernes vilje.