Vil ikke ha 110 km/t på E6

Rådmannen i Trondheim går imot fartsgrense 110 km/t på den nye motorveien nord for Trondheim.

Det kommer frem i saksdokumentene til en sak trondheimspolitikerne skal behandle tirsdag, skriver adressa.no (kun for abonnenter)

Nullvekst i biltrafikk

Saken handler i utgangspunktet om bompengefinansiering av den nye veien. Rådmannen mener imidlertid at politikerne bør vedta et ønske om lavere fart på strekningen, i samme slengen.

– Utgangspunktet for forslaget er å ivareta målet om nullvekst i biltrafikken. Med økt hastighet vil det bli mer attraktivt å kjøre bil, og det utfordrer nullvekstmålet vi har forpliktet oss til å følge opp gjennom bymiljøavtalen, sier programleder i Miljøpakken Heidi Fossland, til avisen (kun for abonnenter), som uttaler seg på vegne av rådmannen i saken.

Heller jernbane

I saksfremlegget peker rådmannen på at en økning i fartsgrense fra 80 og 90 km/t til 100 eller 110 km/t vil gi økte utslipp fra bensin- og dieselbiler.

Rådmannen trekker også frem konkurransesituasjonen for jernbanen i argumentasjonen imot fartsgrense 110 km/t. I saksfremlegget heter det at:

«Konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport endres i favør personbiltrafikk, noe som vil vanskeliggjøre jernbanens framtidig konkurranseevne».

Viktigst å bygge Nye Veier

Prosjektleder for Nye Veier i Trøndelag Johan Arnt Vatnan kommenterer farts-forslaget slik:

– Lokalpolitikerne må få diskutere og ta sine hensyn, vi legger oss ikke bort i det. Vårt mandat sier at vi skal forsøke å øke den samfunnsøknomiske nytten. Dette kan vi gjøre enten ved å kutte kostnadene ved prosjektet, eller ved å øke hastigheten slik at folk kommer seg raskere frem, sier Vatnan, til adressa.no (kun for abonnenter).

Han understreker at det viktigste for Nye Veier er å bygge den nye firefelts motorveien nord for Trondheim så raskt som mulig.