Politiske møter uke 22

Uken før pinse skal lokalpolitikerne i Malvik samles til tre ulike møter.

Mandag 29.mai møtes Valgstyret og Kommunestyret til møter på Bruket kulturhus. På månedesn siste dag, onsdag 31.mai er det politikerne i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging som skal ha sine drøftinger.

Valgstyret

Valgstyret (Formannskapet) er innkalt til møte i Kjerraten, Bruket kulturhus, mandag 29.mai klokken 17:30.

Sakliste:

Valg 2017 – Valglokaler, stemmetider og kunngjøring

Møtet er åpent for alle

Kommunestyret

Kommunestyret møtes i Nygaardsvoldssalen på Bruket kulturhus, mandag 29.mai klokken 18:00.

Sakliste:

Saker til behandling:

Etablering av nytt revisjonsselskap – Revisjon Midt-Norge SA

Høringsuttalelse fra Malvik kommune – søknad om tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk og nedlegging av dam Foldsjøen

Lovlighetskontroll av behandling av spørsmål om habilitet

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Kommunal garanti til Hommelvik IL for låneopptak knyttet til investering i anlegg for snøproduksjon på Jervskogen Skisenter

Søknad om kommunal garanti for Vidhaugen friområde – ballflate

Søknad om fritak fra politiske verv – Gudmund Beitland

Referatsaker:

Referat fra brukerutvalgets møte 28.03.2017

Møtereferat Malvik Ungdomsråd 04.04.2017

Møtereferat Malvik Ungdomsråd 20.04.2017

Møtereferat Malvik Ungdomsråd 11.05.2017

Referat fra eldreråd 22.03.17 2017

Møtereferat fra fellesmøte brukerutvalg og eldreråd 5.4.2017

Protokoll kontrollutvalgets møte 26.4.17.

Protokoll fra representantskapsmøte i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS 24.04.17

Referat representantskapsmøte IKA Trøndelag IKS 25.04.17

Protokoll fra representantskapsmøte i TBRT IKS 26.4.17

Dokumenter fra Representantskapsmøte for Midt-Norge 110-sentral IKS 27.04.17.

Protokoll fra møte i representantskapet for Midt-Norge 110- sentral IKS 16.5.2017

Tilbakemelding til kommunen om vedtak i representantskap 02.05.17

Forespørsel

Spørsmål om helsesøstertjenesten i Malvik-skolene

Interpellasjon – Handlingsplan for veteraner i Malvik kommune

Møtet er åpent for alle og overføres direkte på Malvik kommunes nettside.

Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM)

Møtet holdes i Formannskapssalen på Rådhuset, onsdag 31.mai klokken 09:00.

Saker til behandling:

Grunnerverv – Nessvegen

2.gangsbehandling av detaljregulering for Muruvik næringspark – planid 201408

2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Sveberg sør

Planid 201508 – Klagebehandling detaljreguleringsplan for Dalabakkan og Snurruvegen

Kåre Kongsbrors veg 14 – klage på vedtak – garasje

Rønningsvegen 18 A – klage på vedtak – påbygg

Ny veg Sveberg – Hommelvik

2.gangs behandling av områderegulering Betania Malvik

Det er 23 referatsaker til møtet.

Agenda/kjøreplan:

09:00 – Trafikksikkerhetsutvalg

10:00 – Befaring

11:00 – Utv. for areal- og samfunnsplanlegging

Møtet er åpent for alle.