Fem valgkretser i Malvik

Valgdagen for stortingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.september 2017.

I Malvik kommune er det fem valgkretser; Vikhamar, Saksvik, Sveberg, Hommelvik og Sneisen.

Til mandagens møte i Valgstyret foreslår Rådmanen at stemmelokalene den 11.september blir for Vikhamar krets: Ytre Malvik Samfunnshus, for Saksvik krets: Saksvik skole, for Sveberg krets: Grendahuset, Sveberg skole, for Hommelvik krets: Idrettsbygget Hommelvik ungdomsskole og for Sneisen krets: Mostadmark samfunnshus.

Videre foreslår Rådmannen at valglokalene i Malvik kommune holdes åpen fra kl. 09:00 til kl. 21:00 på valgdagen og at kunngjøring av tid og sted for stemmegivningen på valgdagen skjer på kommunens nettside og facebookside, i avsien Bladet lørdagene 26.august og 9.september 2017 og på nettavisen malviknytt.no.

Valgstyret i Malvik skal møtes mandag 29.mai klokken 17:30 i Kjerratten på Bruket kulturhus i Hommelvik. Møtet er åpent for alle.