Har bedt vegvesenet flytte skiltet

Malvik kommune har sendt brev til Statens vegvesen der de ber om at Mostadmark-skiltet nå flyttes.

I dokumentet som Malviknytt har fått innsyn til står det:

«Flytting av skilt «Mostadmark på fv. 963

Ber om at skilt «Mostadmark» på fv. 963 sør for avkjøring til Karlstad boligfelt, flyttes til nordsiden av avkjørselen til boligfeltet, slik at beboerne på Karlstad blir «Mostinger», i alle fall i henhold til skiltvisning for stedsnavn Mostadmark.

 Er i henhold til vedtak i formannskapet i Malvik kommune.

Malvik kommune vil sette stor pris på om dette raskt lar seg gjøre.»

Brevet er underskrevet virksomhetsleder for FDV-kommunalteknik, Olav Bidtnes og sendt til vegvesenet 23.mai, 2017.