For folket i 130 år

Hommelvik Kirke er 130 år den 25. mai 2017.

Derfor inviterer Malviknytt gjennom denne reportasjen, våre lesere med inn i kirken.

Vi ble godt tatt i mot av kirketjener Oskar Johannes Malvik, og fikk en hyggelig rundtur i kirken.

Kirken skulle være bekvemt og tidsmessig innrettet

Da Hommelvik kirke sto helt ferdig og ble vigslet den 25. mai 1887 hadde det vært en lang prosess å få dette til.

Etter stor industrietablering i Hommelvik, fra midten av 1850 tallet økte folketallet i denne delen av herredet raskt og veien til Malvik kirke var lang. Det ble blant annet derfor reist spørsmål om å få reist en egen kirke i Hommelvik.

Brev til Strinda herredsstyre

Det var alt den 30. januar i 1877 at proprietær Weidemann på Karlslyst sendte et brev til kommunen, som den gang var Strinda herredsstyre. I brevet tilbød han følgende:

«Til opførelse af en kirke i Hummelviken fri grund med et ti sådant passende arial og på en for en kirkebygning hensiktsmessig tomt, samt 2ooo kroner i penger eller materialer til gjengse priser. Dette på betingelse af at kirken skal være bekvemt og tidsmessig inndrettet.»

Etter dette tilbudet om både tomt og penger fra Weidemann, skulle det ta om lag 10 år med papirarbeid.

I 1881 underskrev mange fra både Hommelvik og Mostadmark en oppfordring til Strinda Herredsstyre om å følge opp tilbudet fra Weidemann.

I 1884 oppnevnte Strinda herredstyre en byggekomite bestående av ingeniør og gårdbruker Lauritz Nicolai Jenssen, disponent E. Warloe, brukseier Jakob Kielland og gårdbruker Johan Fossen.

I årene 1885 og 1886 ble det gjort avklaringer om hvor grensen mellom Malvik og Hommelvik kirke skulle gå og finansielle garantier kom på plass.

Det kongelige norske stats secretariat

Etter at planer og tegninger hadde blitt sendt en del fram og tilbake mellom komiteen og departementet for tilføyelser og endringer, fikk man i slutten av 1886 beskjed fra det kongelige norske stats secretariat om at det kunne oppføres en kirke i Hommelvik.

Arkitekter var Overingenør Johan Wæhre og Osvald Magnus Günther

Det var byggmester Magnus Osvold Theodor Louis Gunther stod for byggingen av kirken. Kirken er bygd i tre, og det var sommeren 1886 at byggingen ble påstartet. Kirkebygget sto ferdig alt høsten 1886, men det hadde tatt litt tid med å både innredning og maling. Så 25. mai 1887 var den store dagen kommet og Hommelvik skulle få sin egen kirke.

En langkirke

Hommelvik kirke er en langkirke. En langkirke har et langstrakt kirkerom som skal symbolisere den hellige veien fra vest, mot solens oppgang i øst. Langkirke har vært den vanligste i Norge fra middelalderen, og frem til 1900-tallet. Typisk for Langkirken er at koret er smalere og lavere enn hovedskipet. Denne plantypen gjenfinnes i de mange nygotiske kirkene som ble oppført i Norge i siste halvpart av 1800-tallet.

Mange innbyggere hadde stilt opp både i form av gaver og egeninnsats, så Hommelvik kirke var så å si gjeldfri da den sto ferdig.

Kirkeklokkene var gaver fra privatfolk; den skotske trelasthandleren Lewis Miller gav den store kirkeklokken, og den lille kirkeklokken gav Stasjonsmester Christoffer Sophus Foss Bye.

Den 25. mai 1887 ble kirka innvia av biskop Laache. Fra nå av ble det slutt på at bygdas folk måtte dra lange og dels dårlige veier for å komme til kirka i Malvik, eller til herredets hovedkirke på Lade.

Historien forteller om at det dessverre ikke var alle som fikk ta del i gleden denne dagen. Hommelvik kirke har plass til 360 mennesker, og det var visstnok så mange som hadde tatt turen, at ikke alle fikk plass.

Restaurering gjennom tidene

I 1950 ble Hommelvik kirke omfattende restaurert, da under ledelse av arkitekt John Tverdahl. Interiøret ble modernisert, tak og vegger ble belagt med bygningsplater og kirken fikk blant annet ny dekorert galleribrystning, ny prekestol, altertavle og orgel. Det var maleren Paul A. Størseth fra Statsbygd som hadde ansvaret for blant annet altertavlen og prekestolen.

I 1977 ble tak og vegger isolert. Innvendig tak ble senket og kledd med trepanel. Det samme trepanelet ble lagt på veggene over brystpanelet, og ble lakket slik at de fremsto som trehvite. Benkene på galleriet ble erstattet med stoler, og det ble lagt nytt gulvbelegg på galleriet. Åtte nye lysekroner kom også på plass, og i 1982 fikk kirken nytt bårehus.

I 1987 var det et jubileumsår for Hommelvik kirke. Kirken var 100 år og ble det gjort betydelige oppgraderinger av kirken. Etter krav fra Riksantikvaren skulle de gamle gulvplankene i skipet benyttes, og de skulle slipen og lakkeres etter at gulvet hadde blitt isolert. Våpenhuset ble pusset opp, og kirken fikk ny trapp.

I jubileumsåret skrev Tor Haldberg, Gudrun Kvam og Oddmund Rykkvin en flott og innholdsrik bok med tittelen, «Hommelvik Kirke 100 år».

I 2012 ble det igjen gjort oppgraderinger av kirken. De trehvite veggene og taket inne i koret ble hvitmalt og våpenhuset ble malt, dog identisk med slik det hadde vært.

Altertavlen

Altertavlen er delt i tre deler og viser Jomfru Maria, Jesus og Apostelen Johannes. Betegnelsen altertavle benyttes om de fleste dekorasjoner, enten malerier eller skulpturer på, bak eller over alteret i en kirke. I Hommelvik kirke er teksten «Jeg er oppstandelsen og livet» fra Johannes 11:25-26, malt nederst på altertavlen.

(Klikk på bildene for større versjon)

Prekestolen

Prekestolen i Hommelvik kirke har bilder av de fire evangelister, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. En prekestole er en talestol som er høyt plassert i kirken, og presten benytter den til å holde sine prekener eller taler for menigheten.

På prekestolen i Hommelvik kirke er den Latinske teksten «Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud» påmalt. Dette kan oversettes med «Salige er de som hører Guds ord og bevarer det» og er nok hentet fra Lukas 11:28.

Galleribrystning

Galleribrystningen består av 14 malte felter som fra venstre skal beskrive Jesu fødsel, Jesus i tempel, Jesu dåp, valg av apostler, Jesus ved brønnen, Jesus helbreder syke, Jesus velsigner barna, hyrde setter sitt liv til for fårene, inntog i Jerusalem, Jesus foran Pilatus, korsfestelsen, gravleggelsen, oppstandelsen og Jesus sitt gjennsyn med disiplene.

Her kan du se mange flott detaljer fra Hommelvik kirke:

[metaslider id=25701]

Modell av Tordenskiold

I gave fra Malvik kommune fikk Hommelvik Kirke i 2012 et kirkeskip. Dette var visstnok etter ønske fra prestene i kirken.

7. mai 2012 var Kirkeverge, Jan Rynning i Grimstad og hentet det nye kirkeskipet. Modellen er av briggen Tordenskiold, og den originale Tordenskiold var i følgen Trondheim Havns historie det første skoleskip med navnet Tordenskjold og ble anskaffet i 1899. Dette var en brigg bygget i 1860 ved Krognæs Skibsværft i Hommelvik for rederiet Jenssen & Schavland Gram. Skipet var på 251 bruttotonn og 115 fot lang. Modellen som i dag henger i kirkeskipet eller kirkerommet, ble bygd av Nere Igland og Tormod Haldorsen fra Grimstad Modellskuteklubb.

Sølv fra 1958

Dåpsfatet som benyttes er av sølv og har teksten «La de små barn komme til meg» gravet inn. Fatet ble gitt i gave til Hommelvik Kirke i 1958. Vannmuggen som brukes til dåp er også i sølv og ble gitt i gave til kirken, noen år etter fatet. Både alterkalk og oblateske er også av sølv og oppbevares trygt inne i kirkens safe.

Opp i tårnet

Malviknytt fikk også en omvisning av Oskar oppe i tårnet.

Opp trappen, og inn en slags skyvedør og det møtte oss en litt annen verden. Fra de flott fargene, sølv og lysekroner kom vi nå inn i det ubehandlede og nokså uopplyste delen av kirken. Men da skottene ble åpnet og dagslyset kom inn var det et fantastisk skue vi fikk se. Dette må vel kunne kalles å se Hommelvika fra et fugleperspektiv.

[metaslider id=25760]

Klenodier

Inne i kirkestua viser Oskar fram for leserne av Malviknytt at de også har tatt vare på noe av de gamle tingene som ikke lengre er i bruk inne i kirken. Her er det salmebøker, alterbøker, blomstervaser, bilder, en taklampe og selvfølgelig gamle bibler. I tillegg er det også tatt vare på en av de gamle tavlen som viste hvilke salmer som skulle synges. Alt dette har tidliger vært i bruk inne i Hommelvik kirke.

 

[metaslider id=25781]

En arena

Hommelvik kirke har en vakker akustikk og kirken benyttes ofte som arena av det rike sang- og musikklivet i Hommelvik.

Tidligere statsminister Johan Nygaardsvold ligger begravet på Hommelvik kirkegård, til høyre for inngangen. I begravelsen til Nygarradsvold deltok hans venn Kong Haakon og daværende Kronprins Olav. Dette skal være den eneste gangen Norske kongelige har gjestet Hommelvik kirke.

Bautaen av Nygaardsvold ble reist av Det Norske Arbeiderparti til minne om tidligere statsminister Johan Nygaardsvold som døde i 1952. Bautaen bekranses i en liten seremoni hver 1. og 17. mai.

Samlebautaen ved Hommelvik kirke inneholder navnene på ni personer fra Malvik som enten ble drept i krigshandlinger, døde på sjøen eller i tysk fangenskap under 2. verdenskrig. Det legges ned krans ved bautaen hver 17.mai i forbindelse med gudstjeneste i kirken.

Hommelvik Kirke har også en «Navnet minnelund». Dette er et spesifikt område som er en mellomting av en ordinær grav med gravminne og en anonym grav, og man får navnet gravert på et felles gravminne.

Hvis man tar seg litt tid, er det mange flotte detaljer å se også på utsiden av kirken.

[metaslider id=25879]

Tore Kvittem har laget denne flott filmen, som Malviknytt.no tidligere har publisert.

Malviknytt.no gratulerer Hommelvik Kirke med sine første 130 år!


Tekst: Eva Lundemo. Foto: Petter Schjetne Bakken/Eva Lundemo