Ravlum vil lagre låna

Bernt Ole Ravlum tilbyr nå Karl Ove Bjørnstad å lagre tømmerebygningene fra Saksvik Øvre.

Det har vært mye strid rundt de gamle gårdsbygningene på Saksvik Øvre.

Eieren karl Ove Bjørnstad har fått tillatelse til å rive våningshuset og vognskjulet, med klare føringer for at tømmeret skal bevares for å kunne bli brukt senere.

Bjørnstad har gått ut i media og annonsert at tømmeret kan hentes gratis uten at noen har meldt sin interesse.

Kan lagres i Mostadmark

Nå har Bernt Ole Ravlum i Mostadmark meldt seg og tilbyr Karl Ove Bjørnstad å lagre tømret på gården Rollset i Mostadmark.

Ravlum (AP) er leder for Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging og gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Malvik.

– Jeg føler ett visst ansvar for denne saken i og med at det var mitt forslag at bygningene kunne rives hvis tømmeret ble tatt vare på. Jeg hadde fått signaler om at det kunne være av interesse for orgainsert museal aktivitet, men dessverre har det falt i fisk, forteller Bernt Ole Ravlum.

– Nå har jeg forstått det slik at Bjørnstad ikke har fått noen tilbud og derfor synes jeg det var riktig av meg å være på tilbudssida. Jeg har ikke all verdens plass på min eiendom i Mostadmark, men det er løsbart, sier Ravlum.

– Det er vel tvilsomt om noen kommer til å bygge opp den gamle låna slik den er, men jeg har noen ideer om hva tømeret kan brukes til. For eksemple kan det deles opp og brukes til å bygge gapahuker ved flere vann på Statsalmenningen i Malvik hvor Fjellstyret kan bidra.

Saksvik Øvre