Fellestur med Malvik- og Selbuordførerne

Ordførerens tur i Malvik går i år sammen med ordføreren i Selbu.

Det er 11. gang Trondheimsregionens friluftsråd oppfordrer ordførerne i sine medlemskommuner om å arrangere ordførernes tur.

Ingen navnediskusjon

Ordfører Ingrid Aune i Malvik og hennes ordfører og partikolega Ole Morten Balstad (AP) i Selbu, inviterer til fellestur torsdag 15. juni kl. 18.00 til Vennafjellet.

– Vi får håpe det ikke blir noe stor navnediskusjon på turen, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad og ler.

– Ideen var å gjøre noe sammen, Malvik og Selbu, og da dukket ordførerens tur opp som en fin arena. Vi i Selbu hadde fjorårets tur til den andre sida av Selbuvegen, langs den gamle ferdselsvegen som går fra Grøttem, inn Grøtemsdalen til Fosshode bru i område mellom Selbustrand og mot Mostadmark.

– Vennafjellet er jo et kontaktpunkt mellom Selbu og Malvik, hvor mange ferdes sommer som vinter og hvor det er mange hytter og ikke minst Gammelvollstuggu som mange har ett forhold til.

– Detaljene rundt turen er ikke spikret ennå men planen er at de som vil kan kjøre opp til Gammelvollsuggu og gå den siste biten til toppen. Det er selvsagt mulig og gå fra parkeringsplassen og/eller fra Skyutterhuset inni Venna for den som vil, forteller Ole Morten Balstad.

Dette med å be med nabokommunene på tur har skjedd før. I 2009 inviterte daværende ordføreren Terje B. Granmo (AP) med nabokommunene Trondheim, Klæbu og Selbu på tur. Den gang gikk turen til det eneste stedet i landet hvor fire kommunegrenser møtes, til Hevillen med start er fra Litj Draktsjøen.

Om friluftsrådet

Trondheimsregionens Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for friluftssektoren i Trondheimsregionen bestående av kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim hvor det er ca. 230.000 innbyggere og rundt 30.000 innflyttede studenter.

Trondheimsregionens Friluftsråd består av 8 medlemmer. Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu og Skaun oppnevner hver 1 medlem med varamedlem og Trondheim oppnevner 3 medlemmer med vara-medlemmer. Oppnevningen gjelder kommunestyrets funksjonstid.

Friluftsrådets oppgave er, i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, kommuner og andre interesserte å arbeide for:

*  Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv.
*  Større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Medlemskommune Representant Vararepresentant
Malvik kommune Bernt Ole Ravlum Frank Schmiemann
Klæbu kommune Paal ChristianBjønnes Reidar Sether
Trondheim kommune Geir Jarle Sirås

Latifa Nasser

Lars Magnussen

Roar Aas

Magne Njåstad

Berit Nordseth

Selbu kommune Marit O. Grøtte Torgeir Sletner
Melhus kommune Mikal Kvaal Kaare Qvenild
Skaun kommune Espen Tørset Øystein Wiggen