Advarer mot giftige skjell i Trondheimsfjorden

Mattilsynet advarer mot å spise skjell i hele Trondheimsfjorden.

Kan være dødelig ved konsum

Analyseresultater av skjell uttatt i Trondheimsfjorden viser ekstremt høye nivåer av Paralytic Shellfish Toxin Inntak av disse blåskjellene kan være dødelig.

Det ble mandag 8.mai uttatt prøver ved Rissa og inne i Beistadfjorden, som viste PSP langt over faregrensen. Nye prøver fra Rissa og Inderøy kommune ble uttatt denne uke, den 12.mai og den 15.mai. Resultatene viser at PSP-nivået har økt betraktelig, og ligger nå på minst 50 ganger høyere enn faregrensen.

Det vil si at kun ubetydelige mengder skjell kan være livstruende.

Symptomer

Marine algetoksiner omfatter en rekke toksiner, fordelt på flere hovedgrupper. De som er mest aktuelle i dag i næringsmiddelsammenheng i norske skjell, er de paralyserende (PSP) og de diarégivende (DSP) algetoksinene

Symptomer på en PSP-forgiftning observeres etter ca. 30 minutter. Inkubasjonstiden er avhengig av toksinnivået, og kan være lengre. De første symptomer er nummenhet i lepper og i munnen pga lokal absorpsjon av PSP-toksiner. Disse følelsene sprer seg til ansiktet og nakken. Ofte oppleves prikkende følelse i fingre og tær, samt hodepine og svimmelhet. Man føler seg slapp og “svevende”, og får utydelig tale. Nedsatt motorisk evne er vanlig, og etter hvert utvikles problemer med respirasjonen, først som trang strupe. Under alvorlige forgiftninger opptrer muskulære lammelser. Dødsfall skyldes lammelse av respirasjonsorganene. Man kjenner ingen spesielle motgifter mot PSP-toksinene. Følgelig er klinisk behandling av pasienter rettet mot ventilasjonshjelp eller aktiv tilførsel av oksygen. Dersom pasienten ikke har kastet opp, kan man også tømme magen for toksin, eller tilføre aktivt kull. Normalt har man ingen seneffekter etter en PSP-forgiftning hvor man har overlevd akuttfasen.

Alger

Alge-slekten Alexandrium som er den dominerende mht PSP-forgiftninger i vårt land. Alexandrium-slekten dukker opp i vannmassene tidlig på våren, og viser store lokale variasjoner, både når det gjelder geografisk fordeling og konsentrasjon i sjøen. Skjell, og særlig blåskjell, har vært kjent som den viktigste kilden for PSP-forgiftninger. Imidlertid kan PSP-toksiner også påvises i andre organismer som snegler, krabbe og hummer, skriver MAttilsynet i en pressemelding.