17. mai på Vikhammer

Rett etter klokken 12:00 startet årets 17. mai tog fra Malvik Kirke.

Fremst i toget gikk Lensmann, Marit Helene Stigen og det var et langt og imponerende tog, Lensmann Stigen hadde bak seg. Nytt av året var at politikontaktene, Maren og Tonje også gikk på hver sin side av sjefen. Deretter kom 17. mai komiteen, speiderne med flaggborg og resten av 17. mai toget.

Her kan du se alle bildene Malviknytt.no har tatt fra årets 17. mai tog på Vikhammer.

[metaslider id=24787]

17. mai toget endte opp på kunstgressbanen, og fra taket på tribunen ønsket 17. mai komiteens leder, Knut Radmann alle sammen hjertelig velkommen. Med god bistand fra Malvik Blandakor, Malvik Musikkorps og Saksvik og Vikhammer skolekorps sang alle de fremmøtte, tre vers av «Ja, vi elsker».

Lederen for 17. mai komiteen, Knut Radmann introduserte det to elevene fra 8. trinn som skulle holde årets appell. Apellen Rikke og Lisa holdt, kan du lese om her.

Inne i Malvikhallen var det dekket opp til selskap, og det ble solgt både kaker, brus og kaffe til alle som vill ha. Utenfor hallen hadde ulike lag og foreninger stilt seg opp og det var en godv variasjon på det som foregikk. Her kunne du skyte med luftgevær, kjøpe sukkerspinn og vinne på både tombola og lodd.

Her kan du se flere bilder fra Vikhammer:

[metaslider id=24736]

Klokken 14:00 var det duket for årets festprogram på Vikhammer. Ytre Malvik Samfunnshus var også dekket til fest, og her var både korpset, blandakoret og 17. mai komiteen samlet. Iselin Leistad, fra Saksvik sang to flott sanger for de som hadde tatt turen til Ytre Malvik Samfunnshus og årets festprogram.

«Man ska lek for at hjertet skal like livet»

Deretter ble det ønsket velkommen, og årets festtaler ble introdusert. I år var det Rådmann i Malvik Kommune, Carl-Jakob Midttun som hadde fått det ærefulle oppdraget. Midttun benyttet anledningen til å  formidle viktigheten av å fremsnakke den flotte kommunen vi bor i. Midttun poengterte også at vi lever i ett fritt land hvor vi har frie valg, talefrihet og likestilling. At dette er noe vi må sette pris på og være stolte av, for i mange andre land så har man ikke disse privilegiene. Han siterte et av barna som går i Sandfjæra barnehage: «Man ska lek for at hjertet skal like livet» – «Man ska lek for at hjertet skal like livet».

– Det er flott sagt og et utsagn til ettertanke, sa Rådmann i Malvik Kommune, Carl-Jakob Midttun.

Her kan du lese årets festtale, holdt av Carl-Jakob Midttun:

Først vil jeg få gratulere alle sammen så mye med dagen – denne dagen som er et symbol på frihet og demokrati.

Denne nasjonale festdagen er blitt til for å feire grunnloven vår som er bygd på verdier og idealer som frihet, rettferdighet og likhet. Dette gjør at vi med god grunn kan være stolte av og takknemlige for at vi får bo i det landet vi bor i!

I dag er det dagen for å minne oss selv på akkurat det, vårt demokrati, vår selvstendighet, våre rettigheter og velferdsordninger. Dette er forhold som mange av oss i dag ser på som selvfølgeligheter – kanskje uten nok refleksjon og kunnskap om hvordan det har blitt slik.

Derfor er det viktig at vi blir påmint og får lærdom om denne viktige historikken som ligger bak og har dannet grunnlaget for det flotte samfunnet vi er en del av. Det gjelder ikke bare barna som går på skole, men kanskje særlig den unge voksne generasjon.

Vi lever i ett fritt land hvor vi har frie valg, talefrihet og likestilling. Dette må vi sette pris på og være stolte av, for i mange andre land så har man ikke disse privilegiene. Mange mennesker rundt om i verden lever i frykt som følge av uroligheter, terrorisme og krig, opplever overgrep fra egne myndigheter, sult og mangel på de mest grunnleggende tingene her i livet. Alle har ikke en hverdag hvor de har mulighet til å gå på skole, ha en jobb eller få hjelp av et fellesskap når man har behov for det.

Som vi alle har sett gjennom nyheter og sikkert sosiale media, så er det i dag betydelige politiske strømninger i Europa, og også i vårt land, som ikke er i tråd med våre grunnverdier. Det må vi kjempe imot. Vi må passe på våre barn og ungdommer, og forebygge radikalisering og utenforskap. Vi ønsker fortsatt et land med de grunnleggende verdiene – ytringsfrihet og demokrati.

Det er omfattende uroligheter i flere deler av verden, med krig og enorme lidelser. Flyktningestrømmen til Europa er ett resultat av dette. Vi kjenner alle de forferdelige scenene fra Middelhavet – der et fåtall av de som har håp om et bedre liv og en fremtid for seg og sine barn lykkes, og et ufattelig antall har druknet i havet.

I Malvik har politikerne våre vist ansvar og tatt viktige beslutninger for å bidra til å hjelpe noen av disse flyktningene. I 2016 tok vi imot og bosatte 54 flyktninger, flere av disse enslige mindreårige. Dette er mennesker som har et håp om skape seg et liv og en fremtid i Malvik – på linje med oss andre.

For at de og vi skal lykkes med denne integreringen er det ikke nok at kommunen legger til rette med boliger og nødvendig økonomisk støtte og norskopplæring. Nei, for at disse familiene og enkeltmenneskene skal klare å etablere seg og bli godt integrert for dermed på sikt bidra til fellesskapet, er vi helt avhengig av at frivillige hjelper til – enten gjennom besøkstjeneste, flyktningeguider, at idrettslagene og kulturlivet stiller opp, og ikke minst at enkeltmenneskene bryr seg. Bare da vil vi lykkes.

Også næringslivet i Malvik må kjenne sin plass og bidra til at flyktningene kommer i arbeid og dermed kan bli selvhjulpne på litt sikt. For at vi skal lykkes med dette tror jeg at raushet fra alle som bor i Malvik er stikkordet.

På denne dagen tenker jeg at det er viktig å fremsnakke den flotte kommunen vi bor i.

Vi har det meste – en fantastisk beliggenhet mellom Trondheim og Værnes, en tilgjengelighet til sjøen og marka som er helt unik. Og, vi har naturområder for enhver smak og behov. Vi har også flere arenaer tilrettelagt for idrett og en betydelig idrettsbevegelse som engasjerer alle aldersgrupper. Vi har også et rikt kulturliv med korps og revy. Bærebjelken i dette er et unikt frivillighets- og dugnadsarbeid som representerer en fantastisk ressurs som vi må støtte opp under og bidra inn i.

Samtidig må vi huske på at det ikke er alle ungdommene eller barna som passer inn i disse definerte rammene – de må vi også ta vare på. Det er alles ansvar.

Som rådmann i Malvik gleder jeg meg til årene som ligger foran oss. Kommunestyret skal i løpet av et halvt års tid vedta hovedretningen for utviklingen, hva vi skal strekke oss etter, og hvordan arealene våre skal benyttes i et 12-årsperspektiv. Dette er viktige beslutninger som har konsekvenser for oss alle.

Her på Vikhammer er arbeidet med en sentrumsplan satt i gang, og denne vil legge rammene for utvikling av et flott sentrum med alt det innebærer. Men, for å lykkes med det, så kreves engasjement fra innbyggerne, næringslivet og kommunen. Rapportene fra folkemøtet 2. mai er i så måte godt nytt!

Jeg tror at et sentrum, som er tilrettelagt og brukes av innbyggerne – er en forutsetning for at det her skal oppleves godt å bo og vokse opp.

Eller som sagt av et barn i Sandfjæra barnehage: «Man ska lek for at hjertet skal like livet» – «Man ska lek for at hjertet skal like livet». Det er flott sagt og et utsagn til ettertanke!

Så til slutt kjære medborgere – vi må se fremover, vi må sette pris på kommunen vår, vi må bidra og vi må ta vare på hverandre – bare da vil Malvik bli et lokalsamfunn som det er godt å bo i og flott å vokse opp i.

Og med disse ord så vil jeg igjen gratulere dere alle så mye med dagen!