Utvider Mostadmark

Et enstemmig Malvik Formannskap vedtok mandag å utvide Mostadmarka.

Det vil si; Formannskapet vedtok et forslag om å flytte skiltet som i dag står etter avkjøringa til boligfeltet på Karlstad, 100 – 200 meter nærmere Hommelvik.

«Ber rådmannen se på muligheten om å flytte «Mostadmarkskiltet» nærmere Hommelvik og om mulig, iverksette flytting.»

Forslaget skal altså først utdredes av administrasjonen før en eventuelt flyttingen kan settes ut i livet.

Det var i forbindelse med presentasjonen av rapporten fra «Mostadmark Utvalget» at forslaget ble stilt fra formannskapsmedlem Eva Lundemo (H) som fikk full oppslutning av de resterende medlemmene i kommunens nest øverste organ.