Lokalpolitiske møter uke 20

Malviknytt presenterer hver mandag ukens politiske møter for medlemmer i de lokale nemder og råd.

Denne uken er det ett møte for de lokale politikerne i Malvik kommune.

Mandag møtes Formannskapet til møte i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik.

Møtet er berammet til å vare fra klokken 07:30 til klokken 12:30.

De faste medlemmene i Formannskapet er: Ingrid J. Aune (Ap) ordfører, Ole Herman Sveian (Sp) varaordfører, Matz Ulstad (Ap), Rakel S. Trondal (Sv), Torgeir Anda (V), Lill Harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H)

Sakliste:

Referatsaker: Årsberetning og referater fra Malvik kulturråd

Saker til behandling

Høringsuttalelse fra Malvik kommune – søknad om tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk og nedlegging av dam Foldsjøen

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Behandling av sluttrapport fra Mostadmarkutvalget

(Fungerende leder for utvalget – Stig Oddbjørn Ås deltar (11:00)

Kommunal garanti til Hommelvik IL for låneopptak knyttet til investering i anlegg for snøproduksjon på Jervskogen Skisenter

Søknad om kommunal garanti for Vidhaugen friområde – ballflate

Etablering av nytt revisjonsselskap – Revisjon Midt-Norge SA

Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

I tillegg skal lokalpolitikerne behandle to søknader om fritak for eiendomsskatt.