Malvik AP vil verne Foldsjøen

 

Malvik Arbeiderparti er tydelig på at de ønsker å verne om Foldsjøen og vedtok på et medlemsmøte tirsdag en enstemmig uttalelse.

– Foldsjøen har historisk vært et mye brukt frilufts-/rekreasjonsområde, ikke bare for lokalbefolkningen, men også for folk fra omkringliggende kommuner. Malvik Arbeiderparti registrerer at det nå foreligger en søknad om minikraftverk med betydelig regulering av vannstand. Gjennom de senere år har en sett hva en meget lav vannstand betyr utseendemessig, med store sumpområder, spesielt i Lille Foldsjø. Dette har en meget negativ effekt, ikke bare utseendemessig men også for rekreasjon og friluftsliv, skriver leder Anne S. Mostervik, til avisen Bladet.no (for abonnenter)

Malvik Arbeiderparti mener Foldsjøen er en viktig naturperle i Malvik kommune.

– Malvik kommune er en arealmessig liten kommune, men har hatt svært stort fokus på at friluftsområdene skal være attraktive og innbydende for innbyggerne. Dette har en lykkes svært godt med. I dette bildet spiller Foldsjøen en betydelig rolle. Derfor mener Malvik Arbeiderparti at det er det helt avgjørende at den fortsatt framstår som den naturperlen den alltid har vært. En stabil vannstand er hovedessensen i dette bildet, sier Mostervik til Bladet.no

Det er uakseptabelt at det skal gis muligheter til så ulike høydeforskjeller som det framgår av nevnte søknad, men man må også ivareta den flomdempende effekten som regulering av Foldsjøen har hatt. Arbeiderpartiet mener det er behov for å vurdere flere alternative løsninger når det gjelder reguleringshøyden for Foldsjødammen. Blant annet sett i lys av allmenne interesser. Folkehelseperspektivet, friluftslivet, kulturminnene og naturmangfoldet må bli godt ivaretatt – derfor mener partiet at vannspeilet i Foldsjøen og Litjfoldsjøen må sikres, skriver Mostervik, til avisen Bladet.no (for abonnenter).

Med en endelig avklaring på dette spørsmålet burde forholdene ligge godt til rette både for næringsutvikling og for befolkningens behov for friluftsliv og rekreasjon.

Partiets mening i saken er i tråd med rådmannens innstilling til torsdagens møte i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging.