Nå blir det fartshumper

Det er snart ett år siden Malvik kommune og beboerne på Mogjalet var på befaring og fikk planlagt tiltak som skulle senke farten og ivareta trafikksikkerheten i boligfeltet.

Det var på mars i fjor at Astrid Eggen kunne fortelle at de da hadde hatt ett møte med kommunen og at intensjonen var at det skulle anlegges flere fartsdempere blant annet i Maivegen.

– Vi ble enige om at vi skulle få to fartshumper og to opphøyde fotgjengerfelt, (se illustrasjon), forteller Astrid Eggen.

Etterlyste tiltakene

Aksjonsgruppa etterlyste tiltakene, senest i april i år.

– Jeg skrev til FDV-kommunalteknikk og lurte på når arbeidet med avtalte fartsdumper og forhøyet gangfelt starter, for å sikre våre barns skolevei og redusere farten i dette meget trafikkerte området, forteller Astrid Eggen, talsperson for «Naboaksjonen på Mogjalet».

– Vi har tolket det slik at søknadene om midler fra Trygg Trafikk ble innvilget og at det skulle være til fartsdumper og sikring av skolevei på Mojalet, sier Astrid.

Fått penger

Kommunen har fått tilsagn om midler til fartshumper, etter søknad fra ordningen «Aksjon skoleveg». Det er midler fra Sør Trøndelag fylkeskommune, hvor Statens vegvesen organiserer ordningen.

– Vi har nå sett på mulige farsreduksjon med fysiske tiltak, det vil si fartshumper på Mojalet og har kommet fram til en plassering av farshumper i nærheten av kryss, slik at farten før og gjennom krysset blir redusert.

– På grunn av eksisterende kummer i vegbanen og ivaretakelse av vannavrenning er det ikke egnet med opphøyde gangfelt, men vi anlegger gangfelt i plan med vegen der de bør være, sier Olav Bidtnes.

– Planen er nå å få anlagt fartshumpene og fotgjengerfeltene i sammenheng med øvrig asfaltering av fartshumper i kommunen nå i sommer, sier Bidtnes.

God dialog

Astrid Eggen som er talsperson for Naboaksjonen for trafikksikkerhet på Mogjalet sier det er bra noe endelig skjer. Trafikken i området har ikke avtatt og det er viktig at tiltakene nå kommer på plass.

– Vi har hatt en god dialog med kommunen om dette. Vi har tegnet inn fartshumper og fotgjengeroverganger og bedre skilting av parkeringsplasser.

– Det kjøres fortsatt for fort, det er tidvis mye trafikk, særlig ved skolestart- og slutt, og det parkeres «over alt» når det er arrangement i kulturhuset. Trafikken, særlig i Maivegen, ble større etter at Movegen ble stengt. Størst trafikk er det ved vaktskifte på Helsetunet, sier hun.