Spør om Malvikvegen i Fylkesutvalget

Det ble skrevet tildels krasse innlegg på sosiale medier om trafikksikkerheten langs Malvikvegen/FV 950 i vår.

Dette førte til at fylkespolitikerne Henrik Kierulf (H) og Guro Angel Gimse (H) i begynnelsen av mars, tok turen til Malvik for å se på forholdene.

Under dagens møte i Fylkesutvalget, følger Kierulf opp dette og stiller Fylkesrådmannen direkte spørsmål om trafikksikkerheten langs fylkesveg 950 (Malvikvegen) gjennom kommunen.

Vedrørende sikkerhet for gående på fylkesvei 950 (Malvikvegen) i Malvik kommune.

Fylkesveg 950 gjennom Malvik kommune opplever ofte mye trafikk utover det ordinære som følge av stenging av tunneler på E6. Fremtidig utbedring av tuneller og E6 vil trolig innebære ytterligere trafikk på Fv950.

Langs veien mellom Hommelvik og Muruvik er det en god gang og sykkelvei som blant annet benyttes av skoleelever. Utfordringen er at gående må krysse veibanen flere steder langs veien da gangveien ikke går på samme side hele strekningen. Spesielt utfordrende er overgangsfeltet på toppen av Solbakken som oppleves uoversiktlig, hvor det like før overgangen når man kommer nordfra er 80km/t sone, det er høyde forskjeller som gjør sikt vanskelig og det er ikke belysning i området.

Beboere i området ønsker å benytte gang og sykkelveien men opplever det å måtte krysse veibanen uten lysregulering, gatebelysning eller opphøyde gangfelt etc som farlig.

Spørsmålet til fylkesrådmannen er da:

·         Om det er vurdert tiltak for å gjøre disse overgangene tryggere på strekningen?

·         Hvilke tiltak er vurdert?

·         Dersom det ikke er vurdert tiltak, vil dette bli gjort og hvilke tiltak kan da være aktuelle og til hvilken kostnad?

·         Er det aktuelt å gjøre eventuelle tiltak i samarbeid med Malvik kommune? 

Møtet i Fylkesutvalget holdes i Fylkesutvalgssalen i Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14, Trondheim, klokken 12:00 tirsdag 9.mai.

Les også: Klart trafikksikkerheten skal bedres