Vil gi garanti til snøkanoner

Hommelvik IL søker om kommunal lånegaranti for kunstsnøproduksjon på Jervskogen Skisenter.

I innstillingen fra Rådmannen anbefales Formannskapet å gå inn for at kommunen stiller garanti i form av simpel kausjon, i henhold til vedtatte retningslinjer for kommunal garanti.

Rådmannen vurderer at de finansielle forutsetningene i prosjektet er tilfredsstillende.

Hommelvik IL har gjennom spillemiddelsøknad dokumentert at de har en god plan for finansiering av anlegget gjennom framvist solid egenkapital og allerede flere inngåtte avtaler om sponsorinntekterheter det i saksfremlegget.

To lån

Hommelvik IL v/langrennsavdelingen har over en lengre periode jobbet med planer for produksjon av kunstsnø på Jervskogen skisenter, og søkte den 17.mars 2017 om kommunal garanti på to lån:

Lån 1: lån kroner 1.000.000 med nedbetaling over 10 år

Lån 2: lån kroner 1.540.000 for mellomfinansiering inntil prosjektet kan motta spillemidler, anslagsvis etter 3 år (gjennomsnittlig «etterslep» i 2015 for utbetaling av spillemidler var 2,7 år)

Opptak av lån er godkjent av Hommelvik IL hovedstyret, og lånetilsagn er gitt av Sparebank 1 Midt-Norge, forutsatt at det stilles simpel kausjon.

Har lagt fram vann

Jervskogen Skisenter er et kommunalt eid idrettsanlegg som driftes og utvikles av Hommelvik IL etter avtale med kommunen. Høsten 2014 ble det lagt kommunalt vann fram til Jervskogen i forkant av Junior-NM på ski. I den forbindelse bidro Malvik Kommune med legging av egen vannledning tilknyttet «Bakktjønna» for bruk til et framtidig kunstsnøprosjekt. Dette representerte en samlet kostnad på 250.000 kroner.

Hommelvik IL har i ettertid prosjektert et anlegg som vil gi mulighet for produksjon av 2 km løype med kunstsnø, samt et utvidet område for skileik og aking der det også kan legges kunstsnø. Det er i prosjektet satt fokus på å få til et anlegg som sikrer treningsløyper og gode snøforhold for barn og unge.

Prosjektet har en totalkostnad på omlag 5,7 millioner kroner. I henhold til budsjett og finansieringsplanen, som er vedlagt saken, skal anlegget finansieres med spillemidler, lån, egenkapital, sponsorinntekter og dugnad.

Formannskapet skal behandle saken i sitt møte mandag 15.mai.