Politiske møter uke 19

Denne uken er det to møter for de lokale politikere og folkevalgte i kommunale nemder og råd.

ARESAM (Areal og samfunnsplanlegging)

Torsdag 11.mai klokken 09.00 i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik.

Utvalget skal behandle 47 referatsaker og de skal på befaring.

Sakliste:

Saksvik Øvre – Søknad om dispensasjon fra planbestemmelse om demontering og lagring av låna og vognskjulet

Gammelløfta 2 – klage på vedtak – Rehabilitering og fasadeendring på uthus

Malvikvegen 316 – klage på vedtak – terrasse

Torpbakken 10D – fradeling til bolig

Svedal nordre – dispensasjon og fradeling – tilleggsareal

Bygging av Verksfossen kraftverk og nedlegging av reguleringsanlegget dam Foldsjøen.

 

Ungdomsrådet

Det er satt opp møte i ungdomsrådet torsdag 11.mai. Les mer om ungdomsrådet her. (ekstern lenke)