Kiting hele året

Malvik kommune  har før årets utsett av badebøyene hatt en konstruktiv dialog med representanter for kiterne som gjerne vil utøve sin hobby på Midtsandtangen.

Dette forteller virksomhetsleder Olav Bidtnes ved FDV-kommunalteknikk.

– De var i utgangspunktet ved utsett i 2016, fornøyd med at de disponerte Midtsandtangen ca 3/4 av året dvs. vår, høst og vinter, da det i disse deler av året som regel er gode vindforhold for kiting, og badebøyer var satt ut som regulering av bl.a. deres aktivitet – kun for sommer -månedene.

Også om sommeren

Imidlertid har kiterne tatt kontakt med kommunen med forespørsel om muligheter for deres aktivitet også i sommermånedene.

– Kommunen ønsker å være imøtekommende for et allsidig bruk av friluftsområdet og ville se på mulighet for å legge til rette for også kiterne kunne bruke Midtsantangen, og var derfor sammen med representanter for kiterne på en kveldsbefaring.

– Vi kom da fram til en omforent omlegging av linjeføring for badebøyene, som da definer et areal innenfor badebøyer som er forbeholdt badene, og er i henhold til lov, forbudt område for kitere, øvrige seilbrett, vannscootere og motorbåte, forteller Bidtnes.

Kiterne har etter denne omleggingen av linjeføring for badebøyer, tilgang helt ytterst mot nord på odden på Midtsandtangen i badesesongen, og vi håper og tror at dette vil glede de mange som benytter Friluftsområdet til denne aktiviteteten.

– Kiterne har ikke så mange steder langs fjorden hvor de har tilgang, og som er egnet for kiting, og vi har forstått det slik at Midtsandtangen er et godt egnet utgangspunkt for deres aktivitet, sier Bidtnes.

– I fjor hadde vi dessverre tilfeller av farefull og ulovlig aktivitet med blant annet vannscootere innenfor sonen som markeres av badebøyer, og vi vil henstille til både brukere av motorbåt, vannscootere og kitere om å respektere reguleringen med badebøyer, slik at alle kan få oppleve trivelige og trygge turer ved våre fine friluftsområder, sier virksomhetslederen.