Vet du hva bøyene betyr?

Det kan kanskje regnes som et tegn på at det går mot varmere tider når Malvik kommune nå har satt ut de gule bøyene i Hommelvikbukta og utenfor stranda og badeplassen på Midtsandtangen.

Dette gjøres for å unngå ulykker grunnet ferdsel med motorbåt og vannscooter nært opp til badeplasser.

I henhold til Havne- og farvannsloven betyr det at «Ferdsel og ankring med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer, herunder seilbrett, innenfor merkebøyer utlagt ved badeplasser er forbudt. Det er ikke tillatt å fortøye i merkebøyer»

Merkingen er foretatt etter søknad til Kystverket, hvor kommunen har fått tillatelse til å sette ut merkebøyer. Politiet har da anledning til å straffe overtredelse av merkingen.

Reglene for de som fører båt er at hverken kjøring eller forankring innenfor badebøyer er tillatt.

5 knops fartsgrense gjelder når du kjører nærmere enn 50 meter fra merkebøyene eller badende.

Les hele forskriften her (ekstern lenke)

Vis båtvett!

Trygghet på vannet er avhengig av at båtførere og passasjerer bruker sunn fornuft og godt vett.

Det er ikke krav om båtførerbevis i Norge, men det fins lover og forskrifter for flere forhold knyttet til ferdsel på vannet.

Det skal være flyteplagg til alle om bord. Promillegrensen for båtførere er 0,8 promille. Rus og båtkjøring er uansett ingen god kombinasjon.

Det er påbudt å bruke lanterner etter mørkets frambrudd på alle båter med motor.