Ni nye foretak

I løpet av april 2017 ble det registrert tre enkeltpersonforetak, fire aksjeselskap, en lag/forening og et samvirkeforetak i Malvik.

Enkeltpersonforetak

MAGNUS MO

Fra Gullhaugvegen på Vikhammer

Har startet enkeltpersonforetak med formål å designe logoer og andre enkle grafiske tjenester.

 

FLINKE BARN

Enkeltpersonforetak i Øvre Sveberglia i Hommelvik, innehaver Inese Gaitniece

Netthandel og produksjon av produkter til barn og foreldre.

 

VESLESKARVEN FERIEINVEST

v/Torgrim Jacobsen

Morenevegen på Vikhammer

Arbeid med sponsorinntekter til idrettslag.

 

Aksjeselskap

SKS BYGGSERVICE AS

I Malvikvegen på Malvik

Daglig leder/ adm.direktør: Ainars Mirovics

Styrets leder: Maris Kaucis

Firmaet skal drive med byggtjenster, herunder oppføring av nybygg, rehabilitering av bygg og anlegg samt tjenester som naturlig hører inn under dette.

 

OZERO HOLDING AS

Kåre Kongsbrors veg på SAKSVIK

Daglig leder/ adm.direktør: Oleg Zero

Personlig holdingselskap, med henhold til investering i andre selskap, eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

 

RAF HOLDING AS

Nedre Grønberg i Hommelvik

Styrets leder: Rolf Arve Foss

Kjøp og salg av aksjer i andre selskaper samt deltakelse i annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette.

 

SAFE CONTROL ROAD AS

I Saksviklia på Saksvik

Daglig leder/ adm.direktør: Ivar Faksdal

Styrets leder: Odd Øygarden

Styremedlem: Ivar Faksdal, Odd Harald Kile

Rådgivning innen infrastruktur, herunder hovedplaner vei, prosjektering o.l. samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Forening/lag/innretning:

MALVIK ARBEIDERPARTI

c/o Anne Synnøve Svendsen Mostervik
i Jamthaugvegen på Saksvik

Politisk kommuneparti.

Malvik Arbeiderparti skal i samarbeid med partiavdelingene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer  som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Styre:

Styrets leder: Anne Synnøve Svendsen Mostervik

Nestleder: Trond Hoseth

Styremedlemer:

Matz Ulstad

Solveig Kvidal

Terje Talsnes

Ranveig Fosmo Holden

Kari Øwre

Karl-Tinus Votvik

Helene Wean

Tanja Elton

Ingrid Kaja Høiby

 

Samvirkeforetak:

MALVIKBAKK ØKOLANDSBY SA

Samvirkeforetak i Revdalsvegen på Malvik

Daglig leder/adm.direktør: Roy Johan Jevard

Vedtektfestet formål:

Bygge nye/forbedre eksisterende boliger slik at landsbyen totalt sett både ved etablering og i drift får så lav miljø-/klima- påvirkningsom  teknikk og økonomi kan tillate gjennom bruk av økologiske  byggeteknikker og bruk av alternativ energi. Utvikle lokal økologisk matproduksjon på egne og nærliggende landbruks-eiendommer, herunder videreforedling og omsetning. Re-etablere og ivareta områdets naturmangfold. Utvikle et solidarisk sosialt fellesskap basert på helhetlig tenkning i forhold til landsbyens økologiske, sosiale og  spirituelle liv; skape et unikt fellesskap som inspirerer til kreativ  livsutfoldelse og en inkluderende livsholdning i et samfunn med størst  mulig grad av selvforsyning og lokal tjenesteyting.

Virksomhet/bransje: Økogårdsdrift.

Styre:

Styrets leder: Roy Johan Jevard

Styremedlem: Per Frost og Birgit Heinke Hammer