Mange gode innspill fra folkemøtet

Etter onsdagens folkemøte om samfunnsdelen til Malvik kommunes Kommuneplan kom det inn mange forslag og inspill.

Disse forslagene jobber nå administrasjonen i kommunen med å systematisere og å legge inn i sin database før planene skal til politisk behandling.

– Vi er godt fornøyd med arrangementet og det er mye å ta tak i og mange gode ideer som kom fram under det første av tre folkemøter, sier rådgiver Bjørg Løkken i Malvik kommune.

(Saken fortsetter under bildet) 

Et 40 talls frammøte til folkemøtet om samfunnsdelen.

Malvik med muligheter

Påtroppende Fylkesrådmann for den nye Trøndelag fylkeskommune, Odd Inge Mjøen, innledet under onsdagens folkemøte. Han mener Malvik vil være en viktig kommune for regionen i framtiden.

– Kommunen vil tjene på å fortsette det gode arbeidet de gjør innenfor folkehelse, primærhelsetjeneste og innen oppvekst. Det tiltrekker seg mer næringsliv og nye arbeidsplasser på sikt, sa Mjøen.

(Saken fortsetter under videoen)

 

To folkemøter gjenstår

Nå skal det arrangeres to folkemøter til. Disse er om Kommuneplanens arealdel, og holdes torsdag 30.mars og torsdag 6.april, begge kvelder i Messebygget på Midtsand og begge med møtetstart kl 18:30.

Etter folkemøtene er det frist 30.april for å sende inn forslag, så skal saken oppe til politisk behandling i kommunestyret i juni før den skal ute til høring. Kommunen ser for seg at endelg vedtak kan fattes i sliutten av oktober om alt går etter planen.