Slik så Malvik ut i 1793

nettsidene til Statens Kartverk har man siden i 2014 kunnet finne mange slags kart, deriblant flere tusen historiske kart som går flere hundre år bak i tid.

Lurer du for eksempel på hvordan Trondheim så ut i 1658, finnes det kart for det. Eller hvordan Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag) så ut i 1865, eller Strinda (som Malvik het før 1891) og Stjørdal for den saks skyld, er det kart over det også.

Og det er mange slags kart. Alt fra sirlig utformet, detaljfylte kart med gårder og grender, til det som kan se ut som hastig nedskriblede kart som viser topografien i området.

 

Strindfjorden med Malvik i 1793 (utsnitt)

Statens kartverk (vanligvis bare kalt Kartverket) er en norsk statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statens kartverk har vært etatens navn siden 1986 og er fortsatt det navnet som benyttes i offisielle sammenhenger, men fra mars 2012 er det kortformen Kartverket som brukes i kommunikasjon utad.

Kart over Strindfjorden 1805
Kart over Homlas nedslafgsfelt ca 1910 (Tilhører Torgeir Sneisen)

Kartverket sørger for at tidsriktig, stedfestet informasjon fra det offentlige finnes og er lett tilgjengelig for det norske samfunn til enhver tid, og er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, samt landets viktigste tinglysingsmyndighet.