Lite gyting i Homla

Det har vært gjennomført gytefisktelling i Homla og resultatet karakteriseres som nedslående i elveeierlagets årsmelding.

Gytefisktelling er utført med såkalt drivtelling og det ble observert ca 80 gytefisk.

På den annen side er det positivt at det ble observert mye ungfisk i elva. Lars Slettom fra Malvik kommune har begynt å systematisere data fra telling og fangst for å bruke som driftsplan.

Tok åtte fisk

Homla ble, etter å ha vært stengt i to år, åpnet for fiske i fjor. Det ble solgt fiskekort i juli og fangstrapportene viser at det ble tatt 13 fisk hvorav sju fisk ble satt ut igjen.

Det ble solgt kun døgnkort for ca 6.000,- kr.

Dette var første sesongen med et kort for hele den lakseførende delen av Homla og kortene ble solgt via Meraker Brugs sider på I-natur. Dette er en ryddig og effektiv måte å organisere kortsalget på.

 

Årsmøte

Elveeierlaget hadde årsmøte den 3.mars, og valgte følgende styre:

Leder: Tore Hammer

Kasserer: Jannike Nørkov

Styremedlemer: Jakob Haugen (vara Per Hembre), Frank Johansen (vara Lars Slettom) og Åge Fossen

Revisorer: Ole E Fosli og Kirsti Fossen Lervik

Valgkomite: Kari Saxevik og Lars Sæbø

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden, skriver Homla Elveeierlag i sin årsmelding.