Sa ja til pub

Kommunestyret i Malvik vedtok mandag at det kan bli tillatt å skjenke alkohol på kjøpesenter og i egne puber i Malvik.

Rådmannen foreslo i januar flere endringer i den lokale forskriften for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikke. Endringsforslagene kommer som følge av at flere endringer i alkoholloven trådte i kraft fra 1.januar 2015.

Malvik kommunes forskrift for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikk, som ble vedtatt av kommunestyret i september 2008, har vært uendret siden den gang.

Flere endringer

De nye reglene for salg og skjenking av alkohol i Malvik har i hovedsak tre endringer i forhold til tidligere.

  • Det er tillatt å selge alkoholholdig drikke fra salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5 – 4,7 %) på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger.
  • Det blir tillatt for skjenkesteder uten matservering og få bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikke, altså det kan åpnes pub i Malvik.
  • Det blir tillatt å skjenke for virksomheter lokalisert i kjøpesenter, innenfor senterets ordinære åpningstid.

Litt debatt

Det ble litt debatt blant lokalpolitikerne om temaet.

– Jeg mener det ikke er sunt å drikke alkohol uten å spise mat og når det gjelder kjøpesentra, så er det et sted hvor det ferdes barn. Vi mener at barn og alkohol ikke hører sammen, sa Astrid Dalhaug (KrF)

– Kommunen har drevet forskjellsbehandling i og med at restauranter på kjøpesentra ikke har fått skjenke mens det har andre spisesteder i kommunen, sa Terje Hansen (FrP).