Utvider nedslagsfeltet på Facebook

Politikontaktene i Malvik som lenge har hatt egen Facebookside har nå utvidet siden til å gjelde alle kommunene for Værnesregionen.

Sida har fredag skiftet navn til Politiet i Værnesregionen.

Dermed er Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal inkludert til sidene som fram til i dag har omhandlet det Malvik.

Alle kommuner skal fra juni ha minimum en politikontakt og på facebooksiden til Politiet i Værnesregionen kan man i dag se en video om hva «Polititvillingene» tenker rundt dette med Politikontakter.