Én søker fra Malvik

I februar ble det klart at Kreativt Norges nye kontor skal legges til Trondheim.

Sju av stillingene flyttes fra Oslo, men i tillegg er det utlyst tre nye stillinger i Trondheim.

Én av disse er som sjef for det nye kontoret og tilsammen 60 personer har søkt stillingen som leder for Kulturrådets nye prestisjekontor i Trondheim.

Etter at fristen for å søke gikk ut denne uka, har Adresseavisen (FOR ABONNENTER) fått innsyn i søkerlista.

Den viser at 34 kvinner og 26 menn har søkt på stillingen. Sju av disse (fem kvinner og to menn) er unntatt offentlighet.

En av de offentlige søkerne er fra Malvik, Kathryn Hjelsvold (45), hun jobber i dag som touring og prosjektleder for Trondheimsolistene.

Her er søkerne:

1. Thorbjorn Gaarder (61), chief credit officer, Oslo

2. Robert Ahlenius (47), statanstäld kulturansvarlig driver kulturhus, Rundvik

3. Guro Haugan (45), førstekonsulent, Stjørdal

4. Berent Philip Moe (38), CEO, BPM Productions AS, Kristiansand

5. Håkon Andreassen (46), senioringeniør, Trondheim

6. Sigvart Andersen (23), markedskoordinator Fredrikstad

7. Juan Andrango (30), docente universitario, Calderón

8. Janne Lindgaard (28), høyskolelektor, Sør-Trøndelag

9. Håvard Karlsen (53), kontorsjef Kunstakademiet/Fakultet for Arkitektur og Design/NTNU, Trondheim

10. Vidar Birk (42), rektor, Oppdal

11. Michał Bardziński (33), photographer, filmmaker, audio-video editor, Asker

12. Nina Westad (49), banksjef i SpareBank 1 SMN, Trondheim

13. Tessa de Freitas (29), jobbsøker, Oslo

14. Helen Komini Olsen (39), kulturkonsulent, Sinsen Kulturhus, Trondheim

15. Monika Øyen (41), leiar for Utgard flerbrukshus, Vågå

16. Ragnar Foss (46), regnskapsmedarbeider Trondheim

17. Fredrik Ulla Staurset (24), student, Oslo

18. Egil Furre (51), enhetsleder Kulturenheten, Trondheim kommune, Trondheim

19. Camilla Birkeland (36), gallerileder (vikar), Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Museet Midt IKS, Namsos

20. Anita Elverum (37), rådgiver, Trondheim

21. Gunnar Oustad (35), arbeidssøker, Melhus

22. Hilde Hartviksen Hegerholm (36), rådgiver/avdelingskoordinator, Trondheim

23. Karina Lein (53), frilanser Trondheim

24. Bodil Børset (42), direktør, Hamarøy

25. Martyna Wolna (28), frilans artist, Molde

26. Laura Pylnikova- Baniene (36), arbeidssøker, Modum

27. Rigmor Winther (43), veileder i prosjektet «NAV-veileder i videregående skole», Trondheim

28. Nick Klaman (26), student/frilansmusiker, Stockholm

29. Line Sjøhelle (36), daglig leder i design- og reklamebyrå, Volda

30. Søker (kvinne) er unntatt offentlighet

31. Henrik Skjelbred (34), daglig leder, Trondheim

32. Hilde Kriens (41), daglig leder, Medbroen gårdsbarnehage, Stjørdal

33. Tiger Garté (34), forlagssjef, Akershus

34. Søker (mann) er unntatt offentlighet

35. Line Anni Solbakken (40), kulturkonsulent i Melhus kommune, og selvstendig næringsdrivende kulturprodusent, Melhus

36. Marianne Grodås (52), hotellsjef Venabu Fjellhotell, Steinkjer

37. Elizabeth Jane Ramsø Brødreskift (43), fagleder inkasso / gjeldsrådgiver / kulturkonsulent / prosjektleder, Rissa

38. Søker (mann) er unntatt offentlighet

39. Thorild Osdalen (55), rådgiver, team kultur – Telemark fylkeskommune, Skien

40. Eva Furseth (46), daglig leder i eget selskap, Kunstkontoret AS, Trondheim

41. Søker (mann) er unntatt offentlighet

42. Hilde Bergebakken (54), daglig leder Bergebakken Utvikling, Røros

43. Søker (mann) er unntatt offentlighet

44. Søker (kvinne) er unntatt offentlighet

45. Daniel Hovik (37), høyskolelektor/ selvstendig næringsdrivende, Trondheim

46. Inger Elisabeth Krokstad (44), lektor med tillegg i videregående skole, Trondheim

47. Søker (kvinne) er unntatt offentlighet

48. Sarah Føreland (39), regionskoordinator Kirkens Nødhjelp, Trondheim

49. Torstein Johnsrud (42), Avd. leder / konservator, Gamvik

50. Hilde Merethe Østerås Berntsen (46), rådgiver for rådmannen i Trondheim

51. Kjell Kristoffer Stokke (29), alumni and public relations advisor, Stavanger

52. Søker (kvinne) er unntatt offentlighet

53. Lage Thune Myrberget (52), kommunalsjef kultur- og idrett, Odda

54. Henriette Kolset (31), museumspedagog/musiker, Trondheim

55. Kathryn Hjelsvold (45), touring og prosjekt leder, Malvik

56. Andreas Pütz (53), daglig leder, Trondheim

57. Ådne Røkkum (57), kultur- og næringssjef i Bjugn kommune, Bjugn

58. Hilde Overøye Handegard (43) daglig leder, Trondheim

59. Randi Bakken (61), selvstendig næringsdrivende, Sør-Trøndelag

60. Søker (kvinne) er unntatt offentlighet

Kilde: Adressa.no (for abonnenter)