Her kommer det asfalt i sommer

I løpet av sommeren skal det legges ny asfalt på 105 km fylkesveg og 45 km riksveg i Sør-Trøndelag.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget 100 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger.

I fylket er det til sammen ca. 39 mil riksveg og ca. 235 mil fylkesveg.

I Malvik skal følgende strekninger asfalteres i sommer:

E6 – fra Leistad – Vektstasjon ved Reitan/Storsand (2.207 m)

E6 – Sveberg sør – Stavsjøfjelltunnelen (740 m)

E6 – Stavsjøfjelltunnelen – Homla Bru (2.360 m)

E6 – Hommelvik (1.201 m)

E6 – Rampe Leistad, fra Leistad, ned på E6, nordgående retning (426 m)

Fv 950 – Saksvik – Vikhov, rundkjøring (2.169 m)

Fv 963 – Isdammen – Fosslidalen (1.760 m)

 

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Det gjøres ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Det gir nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og utviklingen. Slike målinger er gjort årlig siden 1990.

Det gir vegvesenet en svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene og hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene.

Vegvesenet begynner å legge asfalt i mai, og avslutter sesongen i september.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2017, ble planlagt høsten 2016. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.

Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på veger med stor trafikk seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt fundament, kan være 15-20 år.