Stabilt med søkere

Ved søknadsfristens utløp til årets hovedopptak i barnehagene i Malvik var det kommet inn 211 søknader.

Dette er tilnærmet det samme som i fjor da det var 208 søkere.

Hovedopptaket gjennomføres i løpet av april og omfatter alle barnehagene i kommunen, både de kommunale og de private.

Søknad om overføring eller endring av plass behandles samtidig som hovedopptaket.

Foresatte kan forvente svar på søknad om barnehageplass i slutten av april, skriver Malvik kommune på Facebook.

Oversikt over barnehager i Malvik:

Kommunale:

Planetringen barnehage

Sandfjæra barnehage

Saksvik barnehage

Solstrand barnehage

Vidhaugen barnehage

Vikhammer Vestre barnehage

Vikhammeråsen barnehage

Private:

Brattbakken barnehage

Korntrøberget barnehage

Mumitrollet familiebarnehage

Muruvik barnehage as

Sjølyst FUS barnehage AS

Solregn Familiebarnehage

Sveberg barnehage SA

Torphytta Familiebarnehage

Utsikten familiebarnehage

Kilde: Malvik kommune.