Nå kan det bli pub på senteret

Kommunestyret skal mandag bestemme om det kan skjenkes alkohol på kjøpesenter og i egen puber i Malvik.

Rådmannen foreslo i januar flere endringer i den lokale forskriften for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikke. Endringsforslagene kommer som følge av at flere endringer i alkoholloven trådte i kraft fra 1.januar 2015.

Malvik kommunes forskrift for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikk, som ble vedtatt av kommunestyret i september 2008, har vært uendret siden den gang.

Alkohol på valgdagen

Det skal tillates salg av alkoholholdig drikke fra Vinmonopolet og salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5 – 4,7 %) på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger.

Det blir tillatt for skjenkesteder uten matservering og få bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikke, altså det kan åpnes pub i Malvik.

Skjenking på kjøpesenter

Under behandlingen av saken i Formannskapet på januar foreslo Ole Herman Sveian (SP) at Rådmannen skulle sjekke ut muligheten og lovligheten ved å tillate skjenking for virksomheter lokalisert i kjøpesenter, innenfor senterets ordinære åpningstid, før behandling i kommunestyret.

Rådmannen har undersøkt mulighet og lovlighet ved å tillate skjenking i kjøpesenters åpningstid. Han skriver i et notat til kommunestyret at det ikke er noe lovforbud mot skjenking i kjøpesenter.

Dette har vært en lokal bestemmelse i Malvik kommunes forskrift. I alkoholloven står det hvilke vurderinger kommunen må gjøre for å gi bevilling. Det må blant annet tas hensyn til hvor skjenkestedet ligger, målgruppe, og ordensmessige forhold.

En ekstra høring

Siden det å ta ut forbudet om skjenking i kjøpesenter i forskriften er en vesentlig endring av forslaget som var til høring i juli 2016. Rådmannen sendte derfor ut det nye forslaget til politi, NAV og skjenkesteder i kommunen med frist 15.februar 2017.

Stjørdal lensmannskontor sendte høringssvar 08.februar og har ingen innvendinger mot at forbudet mot skjenking i kjøpesenters åpningstid tas ut av forskriften.

Rådmannen skriver i sitt notat til saken, at oppdraget fra formannskapet er utført, og kommunestyret kan vedta ny lokal forskrift enten med eller uten forbud mot skjenking i kjøpesenters åpningstid.