Trekker søknad

Politikeren Kjell Dahle (H) fra Hommelvik som tidligere i år søkte om fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune, har nå trukket søknaden.

Dahle søkte om fritak da han fra 1.februar skulle tiltrå som redaktør av Klæbu-Posten og etter hans mening var det en rolle som var uforenlig med det å være politiker.

– I gamle dager ble disse rollene godt blandet sammen, men i en fri og uavhengig presse anno 2017 går ikke dette, skrev Kjell Dahle i sin søknad om fritak. Dahle skrev i søknaden at både Klæbu-Posten og hans egen integritet ivaretas best om rollene skilles.

Trekker søknaden

Nå har lokalpolitkkerene fra Høyre trukket søknaden om fritak og vil være tilgjengelig for politiske møter igjen rett over påske.

Dahle representerer Høyre, er første varamedlem til kommunestyret i Malvik.

Han er også Malvik kommunes representant til styret i Trøndelag Brann og Redningstjeneste (TBRT) og personlig vararep. for Ingrid Aune (AP) til representatskapet i Trondheim Havn.

I brevet til ordfører Ingrid Aune skriver Dahle at der er på grunn av uforutsette hendelser at han ikke tiltrer som redaktør i Klæbu-Posten i denne omgang. Og at han følgelig trekker søknaden om fritak fra politiske verv i Malvik kommune.

Les også: Redaktør søker fritak fra politikken