Nå starter fartsmålingen i tunellene

De åtte fotoboksene som er satt opp utenfor Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen på E6 skal etter planen settes i drift denne uken.

Fotoboksene skal måle gjennomsnittshastighet i begge kjøreretninger i tunnelene.

Vegvesenet har som målsetting å sette i gang systemene i slutten av denne uken.

Streknings-ATK (Automatisk Trafikkontroll, journ.anm) har vist seg å gi langt større trafikksikkerhetsgevinst fordi farten reduseres over en lang strekning. Det er grunnen til at vegvesenet nå velger å montere disse systemene.

Slik fungerer ATK strekningsmåling  (Illustrasjon: vegvesen.no)

 

Slik fungerer det:

Automatisk trafikkontroll (ATK) er fotobokser som aktiveres automatisk ved fartsoverskridelser.

Det finnes to ulike typer ATK-målinger.

1 – Fotoboks som måler hastigheten på ett punkt.

2 – Strekningsmåling som måler gjennomsnittsfart på en strekning.

I Trøndelag måles gjennomsnitt i Helltunnelen, samt på E6 mellom Åsen og Skatval. Fra slutten av mars 2017 blir det også gjennomsnittsmåling i Væretunnelen og i Stavsjøfjelltunnelen.

ATK er et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen, og varsles med skilt.

Det er politiet som gir fartsbot eller andre straffereaksjoner, som for eksempel førerkortbeslag.

Bildene som blir tatt i fotoboks A blir slettet med mindre fotoboks B har gitt beskjed om at gjennomsnittsfarten har vært for høy og at bildet må lagres.

Bildene som blir tatt i fotoboks B blir slettet umiddelbart for alle som har kjørt lovlig på strekningen.

Alle bilder og data er krypterte og kan bare åpnes med riktig krypteringsnøkkel.

Ingen har mulighet til å se bildene av kjøretøy som har kjørt i lovlig hastighet.

Er du blitt fotografert i en fotoboks og har spørsmål i den forbindelse, tar du kontakt med politiet i det distriktet der du ble fotografert. Politiet kan du nå på telefon 02800.

Kilde: Statens vegvesen