Nytt styre i Nonstadlaget

Nonstadlaget har hatt årsmøte og valgt nytt styre.


Leder: Åge Fossen.

Kasserer: Kristin Winsjansen.

Styremedlemer: Oddrun Engan og Knut Esten Fløan.

Sekretær: Jannicke Nørkov.

Utleier: Torunn Sneisen

Vara og vaktmester: Jan Steinar Fossen.

Vara: Kolbjørg Stav

Vaktmester: Hans Egil Fossen