Sjekk ditt førerkort

Førerkortforskrifter gjør at du kanskje bør ta en ekstra titt på førerkort ditt.

Ifølge forskriften skal alle førerkort utstedt før 19. januar 2013 fornyes, og det er derfor utstedelsesdatoen du må se på. Utløpsdato for hver førerkortklasse finner du i kolonne 11 på baksiden av førerkortet.

Ifølge de nye førerkortforskriftene må førerkort utstedt før 1. april 1979 byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020. Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023. Til sist er det slik at førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013 må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033.

Så fra 19. januar 2033 må alle EU-førerkort som benyttes i Norge, være i overensstemmelse med den nyeste EU-modellen for førerkort for å være gyldig.

Det nye førerkortet er basert på regelverket som er gitt i EU sitt tredje førerkortdirektiv og Norge er forpliktet til å følge direktivet på grunn av EØS-avtalen.

Etter 19. januar 2013 ble det ikke lenger utsted separate kort for bokmål og nynorsk. Begge målføre er samlet i ett kort. Ordene «FØRARKORT og FØRERKORT» oversatt til alle EU- og EØS-landenes språk fremstår som bakgrunns mønster i mørk rosa tekst.

Førerkortets bakside inneholder oversikt over samtlige førerkortklasser, dato for førstegangsutstedelse og utløpsdato for hver enkelt førerkortklasse. Forklaring til nummererte opplysninger i førerkortet er angitt på bokmål og nynorsk på kortets høyre side, vertikalt.

Hvis du ikke bytter førerkort i rett tid, vil førerkortet miste sin gyldighet og du risikerer at du må kjøre opp på nytt. I tillegg må du huske på at det vil ta noen dager å få ordnet et nytt førerkort, så det kan være greit å ta en titt på førerkortet og eventuelt anskaffe nytt i god tid innen fristen.

Kilde:
Lovdata
Statens Vegvesen