Ny leder av velforeninga

Muruvik Vel har hatt årsmøte og valgt nytt styre og nye medlemmer i komiteer og utvalg: 

Styret i Muruvik Vel

Leder: Geir Andre Engesbak – valgt for 2 år

Nestleder: Håvard Rosvold – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Sekretær: Elisabeth Fjølstad – valgt for 2 år

Kasserer: Franz Johansen – valgt for 2 år

Styremedlem: Geir Roar Hell – ikke på valg, gjenstår med 1 år

 

Huskomite

Isabell Myrhaug – valgt for 2 år (leder)

Gitte Bottenvann – valgt for 2 år

Marianne Sæterhaug – ikke på valg, gjenstår med 1 år (Booking ansvarlig)

Maria Tuff – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Margrethe Korstad – ikke på valg, gjenstår med 1 år

 

Arrangementskomite

Hanne Kristin Øiaas – valgt for 1 år

Henrik Haaberget – valgt for 1 år

Ann Heidi Sævik – valgt for 1 år

Tomas Sævik – valgt for 1 år

Mariell Vordal Eriksen – valgt for 1 år

Ronnie Eriksen – valgt for 1 år

Charlotte Fredriksen – valgt for 1 år

Espen Berg Moum – valgt for 1 år

 

Trimkomite

Anders Foss Bækkevold – valgt for 2 år

Eskil Haug – valgt for 2 år

Øystein Iversen – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Robert Hansen – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Bruna Alexandra Esdaile – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Valgkomite

Gitte Bottenvann – valgt for 1 år

Else Therese Eikemo – valgt for 1 år

Revisorer

Tor Ove Haugan – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Ivan Kristiansen – ikke på valg, gjenstår med 1 år

Kilde: Muruvik Vel