Høye visjoner om Hommelvik

Torsdag samlet Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Malvik interesserte utbyggere, politikere, finansfolk, næringsdrivende og beboere tl møte om Hommelvik sentrums framtid.

Temaet var Hommelvik 2030 og om tettstedet Hommelvik kan bli Midt-Norges store knutepunkt i framtida, og i overkant av 60 personer satt i salen for å høre om visjoner, planer og tanker rundt utvikling av et sentrum.

Ordfører Ingrid Aune startet med å fortelle om at Malvik har et kommunestyre på tilbudssida og en kommune som tar vertskapsrollen ovenfor næringsliv og innbyggere på alvor.

Bygg i høyden

Administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR med ansvar for knutepunkt og eiendom i det nye statsforetaket fortalte om de erfaringer de hadde gjort med utvikling av knutepunkt i Oslo og Bergen blant annet.

Han advarte mot de som «trekker stigen opp etter seg».

– Det er de som vil ha det sånn som det er og som ikke liker forandringer, sa Petter Eiken, som hadde flere gode råd å komme med til utbyggere og kommunen og politikerne.

– Bygg tett og bygg høyt, skap aktive bygulv med handel og servering, var Eiken sitt råd til kommune, utbyggere og innbyggere.

Litt i overkant av 60 tilhørere hadde møtt opp.

Bare på Sjøsiden det bygges

Daglig leder i Hommelvik Sjøside, Oddstein Rygg kune fortelle forsamlingen at de til nå hadde bygd 218 leiligheter siden starten.

–  Nå er vi klare for å bygge på vestsiden av Homla, på Moan. Der må vi få på plass et kryssningspunkt over jernbanen først, deretter kan vi bygge. I tillegg er det planer om over 200 leiligheter på sørsiden av fylkesvegen, så Hommelvik har alle muligheter for å lykkes, men vi kan også mislykkes hvis vi ikke jobber målrettet, sa Oddstein Rygg.

– Hommelvik er et kollektivknutepunkt med 170 avganger i døgnet. Bane NOR sine planer gir muligheter for utvikling. Vi må revidere sentrumsplanen for Hommelvik og vi må gjøre det atraktivt å bygge og bo i sentrum.

– De nye generasjonene vil bo på en annen måte enn hva vi er vant til. De vil ha kort veg til buss, tog og servicefunksjoner. Dette har vi muligheter for å få til i Hommelvik.

– Jeg tror at vi kan få til 1000 boliger nært jernbanestasjonen i Hommelvik. Da vil det myldre av liv på butikker og kafeer og vi vil få ett av Norges mest populære bosted, sa Oddstein Rygg.

Toget må stoppe

Kaare Hagerup frykter toget ikke vil stoppe i Hommelvik.

– Vi må bygge så omfattende og så mye at det blir så mye folk her sånn at toget stopper, sier Hagerup.