Nyt synet av rein

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går ut med en klar oppfordring til alle som ferdes i naturen: Treffer du på rein, nyt synet og vis hensyn. Her er hele pressemeldingen fra Fylkesmannen:

Etter en lang vinter med begrenset næringstilgang er reinen inne i en sårbar periode nå og fremover til kalvingstida er over. Simlene som snart skal kalve er ekstra sårbar ovenfor forstyrrelser.

Treffer du på rein er det derfor svært viktig at du viser hensyn nå på senvinteren og våren. Ser du rein bør du gå utenom, eller sette deg ned å nyte synet, slik at de får dra videre i sitt eget tempo, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Reinen flyttes snart fra vinterbeite til sommerbeite, og de trenger hvile mellom forflytningsetappene. En del av Saanti sijte er allerede snart på tur, og flytter fra vinterbeitene ved Femunden og nordover allerede denne uken.

Husk også båndtvang etter 1.april. En hund kan ved godt føre på fjellet dekke store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig. For mer informasjon, ta direkte kontakt med reindriftsnæringa.

Kontaktinformasjon finner du her.

Reindriftas arealbrukskart finnes her.