Under tilsvarende kontroller i fjor høst ble 171 ilagt gebyr.

– Å bruke belte i buss er en livredder, både for din egen del og for dine medpassasjerer. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i en pressemelding.

Flere bruker beltet

Andelen som bruker belte i buss øker. De fleste er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert.

– Dette er en positiv tendens. Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken. Vi har heldigvis få ulykker i buss, men skadepotensialet er stort om noe skulle skje, sier Lutnæs.

Ditt klikk smitter!

– Ditt klikk når du fester beltet, kan få sidemannen eller hun som sitter bak deg til å gjøre det samme. I ytterste konsekvens kan det redde livet ditt eller hindre at du skader de du reiser sammen med, sier Lutnæs.

Hele 7 av 10 unge under 30 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. Noen er redde for å virke som petimetere eller «nerdete», mens andre ikke ønsker å skille seg ut blant medpassasjerer som ikke har på seg belte.

– Her har vi alle et ansvar for å gå foran som gode eksempler, oppfordrer Lutnæs.

Ikke belter i alle busser

Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Regelverket er likt i hele Europa.

– Bruk belte hver gang du kan! At ikke alle busser har belte, kan ikke hindre oss fra å fortelle hvor viktig det er å huske beltet når du har det tilgjengelig, sier Ingrid Heggebø Lutnæs.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnere i arbeidet med beltebruk i buss.

Følg Bilbelteløftet på Facebook.