Politiske møter uke 10

Denne uken er det ingen politiske møter på møteplanen for lokalpolitikerne i Malvik kommune.

Møtet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging som var berammet ble avlyst på grunn av for få saker.

På møtekalenderen står det at det skal være møte i Ungdomsrådet, men sakliste foreligger ike.