Ulovlig med dyre spesialnummer

Næringsdrivende kan ikke henvise kundene sine til kostbare spesialnummer når de skal kontakte kundeservice, slår EU-domstolen fast.

Denne avgjørelsen vil komme mange nordmenn til gode.

Femsifrede nummer og andre spesialnummer, skal i teorien gjøre det enklere for forbrukerne å ta kontakt med kundeservice hos selskapene de er kunde hos. Men for mange forbrukere har telefonregningen blitt stor etter at de har ringt opp slike numre.

Har ventet på avklaring  

Allerede høsten 2015 konkluderte Forbrukerombudet med at næringsdrivende ikke kan henvise kundene til dyre spesialnummer når de skal kontakte kundeservice hos selskapet de er kunde hos.Da det kort tid senere ble klart at denne problemstillingen skulle opp for EU-domstolen, valgte vi imidlertid å vente på domstolens avklaring før vi gikk videre med saken.Torsdag kom EU-domstolen med sin avgjørelse og det er gledelig å se at den har kommet til en konklusjon som vi er enige i. Det er nå avklart at forbrukere ikke skal være nødt til å ringe til kundeservice på dyre spesialnummer.– Dette er en viktig avgjørelse for forbrukerne som slipper store ekstraregninger når de tar kontakt med kundeservice, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding.

Bransjen må følge opp

Nå som EU-domstolen har kommet med sin konklusjon, vil Forbrukerombudet følge med på at de næringsdrivende følger kravene.

– Vi forventer at bransjen retter seg etter kravet, og tilbyr kundene et kundeservicenummer som det ikke koster mer å ringe til enn vanlige telefonnumre. Er du kunde et sted og trenger hjelp, skal det ikke koste deg dyrt å få den kundeservicen du har krav på, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.