Gjør god butikk

Året 2016 ble et sterkt år for Coop MidtNorge. Et svært godt årsresultat, høy markedsandel på byggvarer og dagligvarer, samt sterk vekst i antall nye medlemmer, gir et godt grunnlag for videre vekst. 

Det skriver Coop Midt-Norge i sin årsberetning som nå er offentliggjort.

Omsetningen i 2016 (før kjøpeutbytte til medlemmene) endte på 4 654,8 millioner kroner, en økning på 1 108,9 millioner kroner eller 31,3 % mot året før.

Den kraftige veksten skyldes først og fremst fusjonen med Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik.

Markedsveksten i Norge i 2016 innenfor samvirkelagets vareområder viste samtidig en økning på 2,8 %.

Dagligvarer, som utgjorde 75 % av total omsetning i Coop Midt-Norge, økte med 4,5 %, og den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 3,1 %.

En samlet bruttofortjeneste på 979 millioner kroner gir en bruttomargin på 21,0 % av omsetningen. Dette er Coop godt fornøyd med i et år hvor konkurransen er betydelig skjerpet etter Coop`s oppkjøp av Ica og med sterkt prispress innen flere vareområder.

Resultatet etter varetellingen i høst viste imidlertid et noe høyere svinn enn det vi har hatt de siste 2 – 3 år.

Kjøpeutbytte til medlemmer på 69,7 millioner kroner (etter mva.-fradrag) er i regnskapet presentert som egen post til fradrag i brutto salgsinntekter. Kjøpeutbyttet endte 13,8 millioner kroner eller 24,7 % høyere enn året før, heter det i årsberetningen fra Coop Midt-Norge.

I Malvik har Coop Midt-Norge to Coop Extra-butikker, og du kan lese hele årsberetningen her.