Slår et slag for korpsene

Våren 2017 har SpareBank 1 SMN satt av 1 million kroner ekstra til korps.

Banken ønsker med dette å støtte de mange glade musikantene, dugnadsarbeiderne og ildsjelene som er tilknyttet regionens musikkorps for barn og unge.

For å kunne søke om støtte, må man være tilknyttet en virksomhet i bankens region, med organisasjonsnummer.

Søknad kan sendes via et elektronisk søknadsskjema hvor må man oppgi kontaktinformasjon og informasjon om prosjektet man søker støtte til. Kun søknader sendt inn her, vil behandles.

Som en lokal sparebank med hjerte for regionen banken er en del av, er ønsket å kunne bidra til å skape et levende lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Prioriterte formål er de som kommer barn og unge til gode, og banken ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, ikke generell drift.

Banken legger vekt på at prosjektene har allmennytte, dvs. kan komme til glede for flere.

Vi har to tildelinger i året. Én på våren og én på høsten. Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

Lokalt i Malvik er koret Cappella og Hommelvik musikkorps eksempler på lag som fikk økonomisk støtte i 2016.