Nå er det våpenamnesti

Fra 1. mars til 31. mai i år kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.Stjørdal lensmannskontor eller Sentrum politistasjon i Trondheim vil være de nærmeste punktene for innlvering hvis du bor i MAlvik. Der kan du enten levere inn ulovlige våpen eller få dem registrert og over i lovlige former.

Sikkerhet

Når du skal levere skytevåpen inn til politiet er det viktig at du gjør det på en trygg og sikker måte. Er du våpenkyndig og vil selv innlevere våpen, er det viktig at du håndterer våpenet sikkert. Vi anbefaler følgende:

  • Hold fingeren vekk fra avtrekkeren når du tar i våpenet.
  • Pek med munningen i sikker retning.
  • Sjekk at våpenet ikke er ladd.
  • Legg våpenet i et futteral eller en bag/veske før du transporterer det til politiet.

Er du selv ikke våpenkyndig, må du be om hjelp fra en som er det. Du kan også kontakte politiet på telefon 02800 for å få hjelp.

Man kan levere våpen anonymt.

Eksplosiver, sprengstoff, granater og lignende ikke skal medbringes til politiet.

Når du kommer med amnestivåpen til politiet kan du:

  • Søke om å beholde våpenet
  • Søke om å få det registrert, slik at du kan selge det videre
  • Søke om å få gjøre våpenet lovlig ubrukbart og slik kunne beholde det
  • Levere våpenet inn for destruksjon

Ingen risiko for tap av våpenkort

Har du våpenkort på lovlige våpen, men samtidig ulovlige våpen, risikerer du ikke å få tilbakekalt våpenkortet eller avslag på fremtidige søknader fordi du benytter deg av amnestiet.

Straff for å ha ulovlige våpen

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen 6 år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.

Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke medbringes til politiet. Sprengstoff kan være ustabilt, så det er viktig at ukyndige ikke rører dette selv. Ta kontakt med politiet, så finner de de riktige fagfolkene til å hjelpe deg.

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.

Ring 02800 om du har våpen som du lurer på er uregistrert eller har spørsmål om amnestiet.